Opnieuw gratis examentraining voor Albert Heijn-medewerkers

12.04.18
Voor duizenden Albert Heijn-medewerkers breekt een spannende tijd aan: het eindexamen. Net als vorig jaar biedt Albert Heijn collega’s uit de winkels gratis online examentrainingen aan. Vorig jaar volgden 2.000 eindexamenkandidaten de training voor in totaal ruim 4.000 vakken. De meest gekozen vakken waren wiskunde, economie en Engels.
Deel bericht
(advertentie)

Kamer wil krachtiger ingrijpen overheid mogelijk maken bij wanbeleid school

20.03.19
Hoewel het begrijpelijk is dat de Kamer zich in de huidige situatie geroepen voelt maatregelen te nemen, wijst Verus erop dat Den Haag wel erg hard van stapel loopt. Het is allereerst nog steeds niet helder wat er nu precies gebeurd is op de school. De antwoorden van de regering op de vele vragen vanuit de kamer blijven voor een groot deel vaag.
Deel bericht

In de klas omgaan met heftige gebeurtenissen

20.03.19
Voor leraren van VO-scholen die met Goedemorgen! van uitgeverij Creathlon werken, is online lesmateriaal beschikbaar met tips over hoe zij in de klas kunnen omgaan met heftige gebeurtenissen. Onder het kopje ‘Eerste Hulp bij Ellende’ krijgen leraren verschillende tips.
Deel bericht

Met kinderen praten over de aanslag: 'Val ze niet lastig met nare berichten'

20.03.19
Utrechtse scholen houden zich na de aanslag in de Domstad, vooral bezig met steun en zorg voor de kinderen. Ook ouders kunnen veel doen. Hou je antwoorden kort en simpel. Ga snel weer over tot de orde van de dag. Zo'n heftige gebeurtenis heeft veel impact, daarom is het verstandig de kinderen die gisteren op school moesten blijven de komende dagen extra in de gaten te houden
Deel bericht

Squla en WRTS samen sterk voor woordjes leren

20.03.19
Woordjes stampen, het blijft iets vervelends. Verleidingen als gamen, Instagram of WhatsApp liggen op de loer. Leerplatform WRTS weet als geen ander hoe je woordjes efficiënt en op een eenvoudige manier kunt leren. Sinds vandaag zijn zij samengegaan met Squla, waardoor ze woordjes oefenen nog leuker kunnen maken.
Deel bericht

Het CvTE publiceert het jaarverslag 2018

20.03.19
Het jaar 2018 was een jaar waarin wij dankzij de betrokkenheid en inzet van velen sterk werk hebben kunnen maken van kwalitatief hoogwaardige centrale toetsen en examens. Een jaar ook waarin soms scherpe keuzes nodig waren om de beoogde kwaliteit te kunnen blijven waarborgen.
Deel bericht

Nieuwe ambities voor aanpak laaggeletterdheid

20.03.19
Om laaggeletterdheid aan te pakken, trekt het kabinet € 425 miljoen uit in de periode 2020-2024. Dat is ruim € 35 miljoen méér dan in de periode 2015-2019. Onderdeel van de nieuwe aanpak is onder andere om meer mensen te bereiken die Nederlands als moedertaal hebben. Ook komt er geld beschikbaar om mensen te leren omgaan met een computer of smartphone.
Deel bericht

Programma Voortgezet Leren gestart

20.03.19
Toekomstgericht onderwijs is flexibel georganiseerd en biedt leerlingen ruimte om hun talenten optimaal te ontplooien. Dat kan niet zonder goed personeelsbeleid en professionalisering van de schoolorganisatie. Daarom verbindt en faciliteert het programma Voortgezet Leren op het gebied van eigentijds en toekomstgericht onderwijs, de professionele schoolorganisatie
Deel bericht

Monitor IBP: ‘Scholen goed op weg met informatiebeveiliging en privacy’

19.03.19
Een groot deel van de schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs geeft aan maatregelen te nemen om de informatiebeveiliging en privacy (IBP) goed te organiseren. Dat blijkt uit de Monitor IBP van Kennisnet, de PO-Raad en de VO-raad, die voor het eerst in 2018 is afgenomen.
Deel bericht

Werkgever moet mr-servicepakket van AOb vergoeden

19.03.19
Schoolbesturen moeten de kosten van het mr-servicepakket van de AOb altijd vergoeden. Dat is een uitspraak van de landelijke geschillencommissie voor medezeggenschap. De kosten zijn ‘redelijkerwijs noodzakelijk voor de vervulling van de taak van de mr’, aldus de commissie.
Deel bericht

Blog | Doorlopende leerlijn rekenen-wiskunde: een uitdaging!

19.03.19
Een belangrijk kenmerk van 10-14-scholen is dat leerlingen les krijgen in een doorlopende leerlijn. Waar moet je rekening mee houden bij het vormgeven van een doorlopende leerlijn rekenen-wiskunde?
Deel bericht

Bruine broodjes en soep: zo verleiden scholen leerling gezond te eten

19.03.19
Gezond eten op school: dat kan op 168 VO-scholen die het officieel het stempel gezonde schoolkantine hebben. Wat eten de leerlingen daar? Een VO-school moet aan allerlei richtlijnen voldoen, opgesteld door het Voedingscentrum. Een minimale eis is dat de schoolkantine een 60/40 verdeling heeft. Dat betekent dat 60 procent van het aanbod een gezondere keuze moet zijn.
Deel bericht

Tien dagen lang taal centraal

19.03.19
Op elk onderwijsniveau is taal het bindende middel. Hoe meer wij dat koesteren en hoe meer wij het leren van talen stimuleren, van jongs af aan, hoe meer begrip we voor elkaar krijgen. Taal maakt het opdoen van een internationale leerervaring mogelijk. Dat kan in kleine stapjes, zoals spelenderwijs in het primair onderwijs, en vervolgens op een steeds hoger niveau.
Deel bericht

Fries op school: beter toezicht, hoger tempo

18.03.19
Onze provincie investeert in de kwaliteit van het Fries op school. Als dat succesvol wil zijn moet de provincie daar ook toezicht op kunnen houden. Al tientallen jaren weigert het ministerie van Onderwijs om dat deel van de Onderwijsinspectie door Fryslân op te laten pakken. Het CDA wil die halsstarrigheid doorbreken. Zonder beter toezicht blijft het dweilen met de kraan open.
Deel bericht

Educatieve YouTube-serie wil jongeren enthousiasmeren voor techniek

18.03.19
Jet-Net & TechNet presenteren een educatieve YouTube-serie: Tech? Bekijk ’t ff! Hoe ziet wat leerlingen op school leren eruit in de echte wereld? Wat gebeurt er in technologische bedrijven als Urenco, Waternet, Rijkswaterstaat en Fujifilm? En waar houden professionals in deze bedrijven zich mee bezig? Docenten kunnen de video’s als introductie van een les gebruiken.
Deel bericht

Bestuur Haga-lyceum werft actief leerlingen van andere scholen

18.03.19
Het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum is van plan actief leerlingen van andere scholen 'weg te trekken'. Dat zegt directeur-bestuurder Söner Atasoy zondag in een gesprek met AT5. Volgens Atasoy heeft de school 130 tot 150 nieuwe aanmeldingen van leerlingen voor komend schooljaar
Deel bericht

Nieuwe pilotscholen Technologie & toepassing gezocht

18.03.19
Wilt u vanaf het schooljaar 2019-2020 meedoen met het ontwikkelen van het nieuwe schoolexamenvak Technologie en Toepassing? In dit vak kunnen leerlingen uit de gemengde en theoretische leerwegen van het vmbo techniek ontdekken, ontwikkelen ze hun 21-eeuwse vaardigheden en oriënteren ze zich op een vervolgstudie en beroep.
Deel bericht

ANP beboet educatieve website Webkwestie.nl

18.03.19
Het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) heeft op één van de webquests op www.webkwestie.nl een foto uit 2007 ontdekt waarop auteursrechten gelden. Zonder enige waarschuwing heeft het ANP onmiddellijk een fikse boete uitgeschreven.
Deel bericht

Week van de Hoogbegaafdheid

17.03.19
Elke leraar kan in de klas te maken krijgen met hoogbegaafde leerlingen. Hoe herken je deze leerlingen? En waar moet je rekening mee houden als je hen lesgeeft? We vroegen het voor deze Week van de Hoogbegaafdheid aan Lineke van Tricht, specialist in onderwijs en begeleiding voor (hoog)begaafde jongeren en oprichter/eigenaar van Bureau Talent.
Deel bericht

Onderwijsministers kondigen onderzoek en maatregelen kansengelijkheid aan

16.03.19
Het ministerie doet verdiepend onderzoek bij de 23 scholen die in 2017 subsidie ontvingen voor meer ontwikkeltijd voor leraren die werken op scholen met veel achterstandsleerlingen. Nog eens twintig scholen zullen ook deze subsidie ontvangen voor de extra begeleiding van leerlingen en het omgaan met verschillen in de klas.
Deel bericht

Grote kinder-klimaattop in Breda

16.03.19
Verbeter het klimaat, begin bij kinderen. Dat is de gedachte achter de Kids Klimaat Experience in die in mei wordt gehouden. Er kunnen 700 kinderen aan meedoen en bij veel belangstelling zelfs 1.400.Alle groepen 7 en 8 van basisscholen en klas 1 van het voortgezet onderwijs in Breda zijn uitgenodigd voor de bijeenkomst.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)