VO-raad wijzigt standpunt: vmbo-leerlingen toch welkom op havo

20.04.19
Aan leerlingen vmbo-g en vmbo-t die volgende maand met succes eindexamen doen in een extra, zevende vak moeten geen aanvullende eisen meer worden gesteld. Tot nu toe hanteren veel scholen als extra voorwaarde dat het gemiddelde cijfer op het diploma 6,8 moet zijn.
Deel bericht
(advertentie)

Stripboek over 'machtig en succesvol hertogdom' Gelre

19.05.19
Het stripboek wordt gratis verspreid onder alle scholen in de gebieden die ooit onder Gelre vielen, van de Bommelerwaard en Roermond tot de Achterhoek en de noordelijke Veluwe - er is zelfs een Duitse vertaling voor de oosterburen. We hebben in Gelderland niet zo'n duidelijke regionale identiteit als Friesland, of de Brabanders, maar we delen wel allemaal die geschiedenis van het hertogdom
Deel bericht

Ruim 1200 scholen willen Gezonde School zijn

19.05.19
De ondersteuning is bedoeld als stimulans om te gaan werken met de aanpak Gezonde School. Inmiddels hebben 853 gehoord dat zij de ondersteuning toegekend hebben gekregen. Zo krijgen scholen die nog niet eerder ondersteuning hebben ontvangen voorrang. Ook scholen in aandachtswijken en scholen met specifieke doelgroepen krijgen eerder de ondersteuning toegekend.
Deel bericht

Met doorlopende leerlijnen meer vmbo’ers naar mbo

18.05.19
De doorlopende leerroutes vmbo-mbo zorgen ervoor dat meer leerlingen kiezen voor een mbo-vervolgopleiding. Dat staat in het onderzoeksrapport Doorlopende leerlijnen vmbo mbo 2018. Sinds 2014 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om geïntegreerde leerlijnen vorm te geven. Deze doorlopende leerlijnen beginnen in leerjaar 3 van het vmbo.
Deel bericht

School ontslaat docent onterecht

18.05.19
Het Martinuscollege in Grootebroek heeft in 2017 onterecht een docent ontslagen die buiten de schoolvakantie om een aantal verlofdagen had opgenomen. De school moet meer dan een ton schadevergoeding betalen aan de docent. Dat de school niet goed heeft onderzocht hoe het nu precies zat met de aanvraag, maar de docent gelijk op staande voet heeft ontslagen, nemen de rechters de school kwalijk.
Deel bericht

Docent op staande voet ontslagen nadat hij vmbo-leerlingen hielp bij examen

18.05.19
Zeventien scholieren van vmbo Aloysius De Roosten in Eindhoven moeten hun examen Duits opnieuw (‘als ware het hun eerste kans’) maken omdat een leerkracht enkele leerlingen zou hebben geholpen. Dat is vrijdagmiddag bekend geworden. De docent is op staande voet ontslagen, meldt rector Corinne Sebregts. Ze noemt het ‘een zeer domme fout’.
Deel bericht

Tientallen examenleerlingen krijgen internetverbod van bijna 24 uur

17.05.19
Tientallen leerlingen die examen doen in het Engelstalige vak International Baccalaureate, worden deze week twee keer in digitale quarantaine geplaatst. Van vrijdag op zaterdag krijgen ze zelfs een internetverbod van bijna 24 uur. Dit jaar valt het examen samen met een aantal Nederlandse examens, waardoor er in Nederland van de internationale examentijd wordt afgeweken.
Deel bericht

Zonnepanelen op 18 Amsterdamse schooldaken

17.05.19
In dit project hebben zes schoolbesturen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs de handen ineen om samen de mogelijkheden voor zonnepanelen op onze schooldaken te onderzoeken. Door het vervolgens gezamenlijk aan te besteden hebben we dit mooie resultaat bereikt, en daar zijn we trots op
Deel bericht

Onderwijs leidt niet op voor verdwijnende beroepen

17.05.19
Het beeld dat het onderwijs massaal opleidt voor verdwijnende beroepen klopt niet, vindt onderwijsminister Ingrid van Engelshoven. Voorzitter Terpstra van Techniek Nederland schreef er een opiniestuk over in Trouw. ‘Waar beroepen wel verdwijnen of veranderen, is het zaak dat mensen zich blijven ontwikkelen zodat zij inzetbaar blijven, aldus de minister.
Deel bericht

Heeft werken op verschillende devices invloed op het toetsresultaat van leerlingen?

16.05.19
Maakt het uit of een leerling een toets maakt op een tablet of op een laptop? Dit is een vraag waar veel scholen mee worstelen. Wij spraken hierover met Nathan Dadey, onderzoeker bij Center for Assessment in de Verenigde Staten.
Deel bericht

Jongeren willen hun handen niet meer vies maken in de technieksector

16.05.19
Techniek op mbo-niveau heeft een imago dat nou niet bepaald meehelpt om het personeelstekort in die sector op te lossen. Fabrieks- en installatiewerk waar je vieze handen van krijgt. Fysiek zwaar en bij nacht en ontij. Daar loopt niet iedereen meer warm voor. Jammer, want dat beeld is behoorlijk achterhaald, stelt John Huizing (ROVC)
Deel bericht

Financiële nood leidt tot ontslagen op Friese school

16.05.19
Er moeten deze zomer zes voltijdbanen verdwijnen bij de Christelijke Mavo De Saad in Friesland vanwege een financieel tekort. Het bestuur ondertekende gisteren het sociaal plan daarvoor. In noodsituaties kunnen scholen na het afsluiten van een sociaal plan eerder dan na twee jaar personeelsleden ontslaan.De krimp die toeslaat is de belangrijkste oorzaak.
Deel bericht

Kamerdebat over artikel 23 vrijheid van onderwijs

16.05.19
De Tweede Kamer houdt nog voor het zomerreces een debat over artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs. PvdA-fractieleider Asscher kreeg hier brede steun voor. Directe aanleiding voor het debat is de ophef rond het islamitische Cornelius Haga Lyceum. Deze school zou artikel 23 gebruiken om onderwijs te verzorgen dat tegen democratisch burgerschap zou ingaan.
Deel bericht

Examen doen voor één of twee vakken, dat kan ook

15.05.19
Wie niet op een reguliere VO-school zit, kan via het staatsexamen tóch een vmbo, havo of vwo-diploma halen in één of meerdere vakken. Dat is handig voor bijvoorbeeld mensen die hun school voortijdig hebben verlaten of op latere leeftijd alsnog een diploma voor een hoger niveau willen halen. Ook leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen via het staatsexamen hun diploma halen.
Deel bericht

Culturele diversiteit goed voor welbevinden en prestaties

15.05.19
Scholen die de culturele diversiteit omarmen, zien het welbevinden en de prestaties van alle leerlingen verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 66 scholen voor voortgezet onderwijs in Vlaanderen met in totaal ruim 3100 leerlingen.
Deel bericht

‘Amsterdam: Voorkom loting door scholenaanbod beter aan te sluiten op de vraag’ [opinie]

15.05.19
De onderwijskoepel Osvo is niet geïnteresseerd in de vraag naar onderwijs van kinderen. Het grootste probleem in Amsterdam en omstreken is de enorme vraag naar categoraal VWO-onderwijs. Osvo zou moeten zorgen voor voldoende aanbod van dergelijk onderwijs. Osvo ziet de oplossing in het vragen aan kinderen om maar liefst twaalf ‘voorkeuren’ op een lijst te zetten.
Deel bericht

Spreiding eindexamens is ‘monsterklus’

15.05.19
Noem de maand ‘mei’ en elke eindexamenleerling schiet in de stress. En dat geldt ook voor sommige docenten. De VO-raad pleit voor gespreide examens. Dat heeft voordelen, maar er zijn evengoed grote bezwaren. Pieter Hendrikse, voorzitter CvTE, ziet verschillende voordelen in de ‘flexibilisering’ van eindexamens. Als je de eindexamens zou spreiden, zal bovendien de werkdruk dalen.
Deel bericht

CBS: Relatief weinig openstaande vacatures in onderwijs

15.05.19
Het aantal openstaande vacatures in het onderwijs is in het eerste kwartaal toegenomen tot 7500. Dat is een toename van 400 vergeleken met het laatste kwartaal van vorig jaar. Vergeleken met andere sectoren valt het met het aantal openstaande vacatures in het onderwijs nog wel mee.Het CBS keek ook naar de groei van het aantal banen. In het onderwijs kwamen er 2000 banen bij.
Deel bericht

Leraar en leerling gebaat bij helder smartphonebeleid op school

15.05.19
Scholen zijn niet geholpen bij een eenzijdig antwoord, het gaat juist om het maken en volgen van integraal beleid dat past bij de school. Bovendien is het belangrijk om in te zetten op zelfregulering van leerlingen als het gaat om het gebruik van hun smartphone. Dat staat in de publicatie ‘Schoolbeleid voor smartphones’, een initiatief van Kennisnet en de VO-raad.
Deel bericht

The Class of 2019: campagne Zeeuwse eindexamenscholieren

14.05.19
Ook dit jaar organiseert de Provincie Zeeland een campagne voor Zeeuwse eindexamenscholieren. Met de campagne wil het aanvalsteam arbeidsmarkt -waarin onderwijs, overheden en bedrijfsleven vertegenwoordigd zijn- Zeeland onder de aandacht brengen en houden bij jongeren die van school gaan. Doel is om ze kennis te laten maken met de mogelijkheden van werken en wonen in Zeeland.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)