Financiële innovatie in de ontwikkeling van schoolgebouwen

11.04.24

Financial engineering kan een oplossing bieden voor de grote uitdagingen op het gebied van scholenbouw. Door gebruik te maken van alternatieve financieringsmogelijkheden, kunnen gemeenten en schoolbesturen snel progressie boeken en tegelijkertijd de meest optimale schoolgebouwen realiseren.

De nieuwbouwopgave in het onderwijs is aanzienlijk en overstijgt vaak wat gemeenten met hun zorgplicht alleen kunnen realiseren. Steeds vaker bereiken gemeenten bij de uitvoering van hun Integraal Huisvestingsplan (IHP) het maximum van hun financiële middelen, of zien zij hun schuldenpositie te ver oplopen. Het verkennen van alternatieve, aanvullende financieringsmogelijkheden naast de traditionele methoden wordt daarmee onvermijdelijk. Gelukkig bestaan er diverse opties die benut kunnen worden, aldus HEVO.

De voordelen van doordecentralisatie
Financiering via doordecentralisatie kan de schuldenlast van gemeenten aanzienlijk verminderen. Hierdoor ontstaat meer financiële ruimte voor gemeenten, wat hen in staat stelt om projecten binnen het IHP sneller te realiseren of minder vertraging op te lopen. Schoolbesturen die kiezen voor doordecentralisatie krijgen bovendien meer autonomie. Dit maakt het eenvoudiger voor hen om beslissingen te nemen gebaseerd op Total Cost of Ownership, wat aanzienlijke voordelen voor de exploitatie oplevert. In veel gevallen leidt dit tot duurzamere en kwalitatief hoogwaardigere schoolgebouwen.

Bij doordecentralisatie is vertrouwen tussen de gemeente en het schoolbestuur cruciaal. Wanneer dit vertrouwen aanwezig is, leidt dit doorgaans tot een succesvolle doordecentralisatie. Het is een misvatting dat de gemeente hierdoor aan de zijlijn komt te staan; in plaats daarvan verandert de aard van de relatie tussen de twee partijen.
Voor sommige schoolbesturen bestaat er enige terughoudendheid ten aanzien van deze financieringsmethode. De onbekendheid met de kapitaalmarkt en het proces van financiering aantrekken resulteert vaak in het vooraf inschatten van risico’s, die in werkelijkheid niet of slechts in beperkte mate aanwezig zijn. Met financiële instellingen zoals BNG Bank, de Nederlandse Waterschapsbank en de staatskas bestaan er drie banken die uitstekend inzicht hebben in hoe doordecentralisatie functioneert. Zij bieden aantrekkelijke financieringsmogelijkheden aan met lage rentetarieven en lange looptijden, tot wel vijftig jaar.

Doordecentralisatie: nieuwe financierings-kansen voor scholenbouw
Samenvattend faciliteert doordecentralisatie meer autonomie voor schoolbesturen, versnelt het de bouw van scholen, verbetert het de exploitatie van schoolgebouwen en vergroot het de financiële speelruimte van gemeenten. Echter, doordecentralisatie is niet altijd de beste keuze. Voor gemeenten die financieel gezond zijn, kan het traditionele model eveneens goed functioneren. Bovendien, als noch gemeenten noch schoolbesturen de schuldenlast willen of kunnen dragen, is off-balance financiering een alternatief. Bij deze aanpak neemt een externe partij de financiering over en wordt eigenaar van het onroerend goed. Dit maakt financial engineering op basis van een IHP of Programma van Eisen mogelijk, binnen de wettelijke en regelgevende kaders van het systeem voor onderwijshuisvesting. Vooral in het voortgezet onderwijs is hier al ervaring mee opgedaan door HEVO, maar ook het basisonderwijs en speciaal onderwijs verkennen steeds vaker deze alternatieve financierings-mogelijkheden.

Nieuwe regelgeving
Deze ontwikkeling zal een impuls krijgen wanneer medio 2025 de versoepeling van het investeringsverbod voor het primair en speciaal onderwijs ingaat. Hierdoor krijgen schoolbesturen en gemeenten per project meer mogelijkheden om de meest geschikte financieringsvormen te vinden. Dit is een bemoedigende ontwikkeling, aangezien overal waar doordecentralisatie of een eigen bijdrage, gericht op kwaliteitsverbetering of versnelling, succesvol is geïmplementeerd, een duidelijke versnelling in de realisatie van kwalitatief goede schoolgebouwen zichtbaar is. Zo wordt de grote uitdaging waar we gezamenlijk voor staan, iets gemakkelijker te overzien.

Deel bericht
(advertentie)

Telefoonverbod op school? Niet voor scholieren uit Echt

25.05.24
Een algeheel telefoonverbod op de middelbare school. Sommige scholen volgen dat advies van de overheid, andere scholen kiezen voor de gulden middenweg en werken met een telefoonzak. Zo ook het Collect College in Echt. Tot blijdschap van leerlingen die niet moeten denken aan een totaal verbod.
Deel bericht

Blog | Klachtenregen

25.05.24
Het lijkt een sport te zijn geworden om ieder jaar meer klachten in te dienen dan het jaar daarvoor. We zijn pas halverwege de examenperiode en er zijn meer dan 290.000 klachten ingediend (vorig jaar 312.000). Natuurlijk zullen er veel terechte en gegronde klachten zijn, maar nu al meer dan een kwart miljoen?
Deel bericht

Leerling (17) in klas misbruikt door docent, hij ontkent: 'Alles verzonnen'

24.05.24
Tegen de 44-jarige docent R.L. uit Tilburg is donderdag voor de rechtbank in Den Bosch twintig maanden cel geëist voor het seksueel misbruiken van een 17-jarige leerlinge. Dat gebeurde vorig jaar maart toen de man nog les gaf op het Koning Willem I-college in Den Bosch. De docent ontkent dat hij ooit seks met haar heeft gehad.
Deel bericht

‘Bewezen effectief onderwijs? Wat betekent dat eigenlijk?’

24.05.24
De nieuwe coalitiepartijen willen het onderwijs herstellen met onderwijsmethodes die ‘bewezen effectief’ zijn. Ze zouden er echter goed aan doen om niet te stellig te zijn over de beloften van zulke ‘bewezen effectieve aanpakken’, schrijft Fontys-lector Rutger van de Sande. “Het ontbreekt aan onderzoeksbevindingen om pleidooien in die richting te ondersteunen.
Deel bericht

Vapes van Nederlandse kinderen in lab onderzocht: bomvol gif, lood en te veel nicotine

23.05.24
Giftige metalen, kankerverwekkende stoffen en veel meer nicotine dan wettelijk is toegestaan. Dat zit in vapes die veelvuldig door Nederlandse jongeren worden gerookt, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. We onderzochten afgepakte vapes die tien middelbare scholen uit het hele land op verzoek naar onze redactie stuurden. Experts noemen de uitkomsten 'buitengewoon zorgelijk'.
Deel bericht

Radboud: mobiel uit de klas heeft positieve effecten, maar ook nadelen

23.05.24
"De pauzes zijn gezelliger want leerlingen praten weer vaker met elkaar en tijdens lessen is concentreren juist makkelijker", zegt onderzoeker Loes Pouwels van de Radboud Universiteit. Het zijn de eerste positieve resultaten van een onderzoek dat de universiteit laat doen naar het verbod op mobieltjes dat veel middelbare scholen hebben ingevoerd na de kerstvakantie.
Deel bericht

Lale Gül vindt het belachelijk dat de belastingbetaler religieus onderwijs financiert

23.05.24
Op een islamitische school moeten meiden vanaf groep zes een hoofddoek dragen, vertelt Lale Gül in MISCHA!. "Je staat seksisme toe in het onderwijs, dat door de belastingbetaler gefinancierd wordt. Het moet niet gekker worden."
Deel bericht

AOb lokt nieuwe leden met kaart betaalde stages

23.05.24
De Algemene Onderwijsbond (AOb) laat op een kaart zien welke scholen betaalde stages aanbieden. Dit is onderdeel van een campagne van de vakbond: de AOb wil dat alle onderwijsstagiairs een vergoeding krijgen van € 750 bruto per maand.
Deel bericht

Heterogene groepen en later selecteren met 10-18 onderwijs

22.05.24
n Heerenveen werd in oktober 2023 feestelijk een nieuwe school geopend: KiiM. Een school voor jongeren van 10 tot 18 jaar. De school werkt met heterogene groepen waarin alle onderwijsrichtingen en -jaren samenkomen. Uiteindelijk kiezen leerlingen rond hun 14e voor een onderwijsrichting. Moniek Bergsma, directeur van KiiM, vertelt over hun onderwijsconcept, hoe later selecteren werkt en hoe dit bijdraagt aan het vergroten van kansengelijkheid.
Deel bericht

Onderwijsraad informeert Tweede Kamer over advies schoolbesturen

22.05.24
De Onderwijsraad heeft in een brief aan de Tweede Kamer het advies Een duidelijke positie voor schoolbesturen nader toegelicht. In het advies uit 2023 zet de raad uiteen wat nodig is om schoolbesturen hun verantwoordelijkheden waar te laten maken. Zowel de overheid als schoolbesturen staan het nodige te doen om die verhoudingen te herstellen. Een bestelwijziging is daarvoor volgens de Onderwijsraad niet nodig.
Deel bericht

Een havo/vwo-route met praktische insteek: "Onze visie is onze meetlat."

22.05.24
Het Agnieten College in Zwartsluis is een middelbare school die vmbo en de eerste drie leerjaren van havo en vwo aanbiedt. De school wilde het havo/vwo-onderwijs duidelijker profileren en aantrekkelijker maken, onder andere omdat steeds meer leerlingen in de regio voor andere scholen in de buurt kozen. Daarbij wilde de school aansluiten bij de behoeften die typerend zijn voor havo/vwo leerlingen.
Deel bericht

Verduurzaming schoolgebouw: vraag subsidie aan

22.05.24
Van 3 juni tot en met 31 oktober 2024 kunnen scholen weer subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun schoolgebouw. Op 15 mei is de aangepaste Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (hierna: DUMAVA) gepubliceerd in de Staatscourant. Schoolleiders die met de verduurzaming van hun sch...
Deel bericht

‘Nieuwe coalitie zet lijn demissionaire kabinet door’

21.05.24
Emeritus hoogleraar Onderwijsrecht Paul Zoontjens zegt dat het beoogde rechtse kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB met het hoofdlijnenakkoord slechts de lijn van het demissionaire kabinet doorzet.
Deel bericht

Handreiking omgaan met antisemitische incidenten

20.05.24
Het ministerie van OCW heeft een handreiking online gezet over hoe scholen kunnen omgaan met antisemitische incidenten.
Deel bericht

Kritiek op vwo-examentekst Nederlands over pulp, schrijver Kluun woest

19.05.24
Schrijvers, leerlingen en ouders zijn kritisch over een tekst van het vwo-eindexamen Nederlands. Dat werd afgelopen woensdag afgenomen. Zo is Kluun woedend over de eindexamentekst Fastfood voor jonge lezers: de schadelijke promotie van pulp in het onderwijs.
Deel bericht

Pools meisje van 13 tijdens schoolreis bevallen, politie doet onderzoek

18.05.24
Een 13-jarig Pools meisje is deze week tijdens een schoolreisje bevallen, heeft de Poolse politie bekendgemaakt. Omdat seks met een persoon jonger dan 15 jaar in Polen strafbaar is, is de politie een onderzoek gestart.
Deel bericht

AOb wint rechtszaak over geheime brieven loonruimte

18.05.24
De overheid moet de geheime brieven uit de jaren 2011-2021 waarin staat wat de loonruimte is, openbaar maken. De AOb heeft daarin vorige week gelijk gekregen van de rechter. Op dit moment ontvangen alleen de onderwijswerkgevers deze zogenoemde ‘ruimtebrieven’.
Deel bericht

Geopend: aanbesteding voor indienen kansrijke interventies basisvaardigheden po, vo en (v)so

17.05.24
Interventieaanbieders kunnen tot 24 juni 2024 kansrijke interventies indienen voor taal, rekenen/wiskunde, digitale geletterdheid of burgerschap in het po, vo en (v)so. Doel van deze prijsvraag is om veelbelovende interventies te selecteren die het onderwijs in de genoemde vier basisvaardigheden verbeteren.
Deel bericht

Coronamaatregelen hadden positief effect op onderwijs

17.05.24
De coronamaatregelen voor het onderwijs, zoals financiële steun voor online leren en toegang tot internet, hebben een positief effect gehad op met name kwetsbare leerlingen. Dat blijkt uit Europees onderzoek.
Deel bericht

VO Raad: Hoofdlijnenakkoord nieuw kabinet, weinig prioriteit voor onderwijs

17.05.24
Er komt een Herstelplan Kwaliteit Onderwijs, staat in het Hoofdlijnenakkoord voor het nieuw te vormen kabinet. Dit voornemen sluit aan op het pleidooi van sociale partners in het funderend onderwijs voor een samenhangend plan over meerdere kabinetsperioden heen, met als hoofddoel het vak van leraren en schoolleiders aantrekkelijker te maken. De aanpak van het lerarentekort [...]
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)