Inzending Educatieve Parel 2019 geopend

25.06.19

Wie ontwerpt de beste les en wint de Educatieve Parel 2019? De inzending voor deze educatieve prijs is vanaf vandaag geopend. Het thema is dit jaar 'Macht is kracht', net als voorgaande jaren maatschappelijk relevant, actueel en geschikt voor zoveel mogelijk schoolvakken en leeftijdscategorieën; van aardrijkskunde tot wiskunde en van kleuters tot gymnasiasten. Inzenden kan tot 1 oktober.

Onderwijs speelt een belangrijke rol in de betekenisgeving en duiding van macht in elke denkbare hoedanigheid. De vraag Wie is de baas? (in de klas, de club of het land), de #metoo-discussie, de kracht van het getal, zwaartekracht of de gevolgen van een staatsgreep. Steeds draait het om 'Macht is kracht'.

De Educatieve auteurs van de Auteursbond zetten met deze wedstrijd leermiddelenmakers in de schijnwerpers. Goed lesmateriaal is onontbeerlijk, educatieve auteurs zorgen daarvoor.

Uitreiking
De Educatieve Parel 2019 wordt uitgereikt op zaterdag 9 november tijdens de Dag van de Educatieve Auteur. Aan de prijs is een geldbedrag van € 1000,- verbonden. Meer informatie vind je op educatieveparel.nl.
Deel bericht
(advertentie)

Oefenen, oefenen, oefenen. Waarom voorzien rekenmethodes daar niet in?

22.10.19
Scholen schaffen naast dure rekenmethodes noodgedwongen nog altijd extra oefenmateriaal aan, ziet Marcel Schmeier. De samenleving betaalt daardoor twee keer voor rekenonderwijs.
Deel bericht

Blog | Geachte minister Slob, focus op taal en rekenen ipv 21e eeuwse vaardigheden

16.09.19
‘Focus op secondaire kennis en vaardigheden zoals taal en rekenen en niet de zgn. 21eeuwse vaardigheden’ Open brief aan minister Slob, Graag uw aandacht voor het volgende. Gezien het gegeven dat vrijwel alle scholen inzetten op het onderwijzen van 21e eeuwse vaardigheden, lijken we die als samenleving ontzettend belangrijk te vinden.
Deel bericht

App leert kinderen al springend te rekenen en gaat ‘bewegingsarmoede’ tegen

20.06.19
Jumping jacks doen tijdens het rekenen. Dat lijkt twee Zoetermeerse neven de oplossing voor de oprukkende zitcultuur onder kinderen. Met een app voor scholen, waarbij kinderen al bewegend leren, hopen ze de ‘bewegingsarmoede’ een halt toe te roepen. ,,Bovendien is het veel beter voor de concentratie dan alleen stilzitten.’’
Deel bericht

Leerlingen Harmenshof ronden wiskundelessen op Lingeborgh succesvol af

20.04.19
Een aantal leerlingen van groep 8 van de Jan Harmenshof in Geldermalsen werd vorige week in het zonnetje gezet op de Lingeborgh. Zij, hun ouders, leerkrachten en directie werden feestelijk ontvangen voor de uitreiking van een welverdiend certificaat, omdat zij de wiskundelessen en de bijbehorende afsluitende toets, succesvol hadden afgerond
Deel bericht

Grote rekendag

03.04.19
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen. Het thema van de 17e Grote Rekendag is ‘Uit verhouding’. Kinderen verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet kloppen.
Deel bericht

Sommen genereren met negatieve getallen

21.03.19
Sommenmaker.nl is een generator waarmee je rekenwerkbladen kunt samenstellen. Onlangs werd een nieuwe optie toegevoegd die het mogelijk maakt ook sommen met negatieve getallen te kunnen genereren.
Deel bericht

Blog | Doorlopende leerlijn rekenen-wiskunde: een uitdaging!

19.03.19
Een belangrijk kenmerk van 10-14-scholen is dat leerlingen les krijgen in een doorlopende leerlijn. Waar moet je rekening mee houden bij het vormgeven van een doorlopende leerlijn rekenen-wiskunde?
Deel bericht

1700 leerlingen starten deze week met nieuw leermiddel

11.03.19
Deze week starten 1700 leerlingen van ruim zestig middelbare scholen en roc’s met een splinternieuw, online leermiddel voor Nederlands, Engels en rekenen: Numo. Numo verschijnt 1 augustus officieel op de markt. Docenten kunnen zich nog aanmelden om met hun klas mee te doen aan de proefperiode.
Deel bericht

Kies voor breuk als kommagetal in basisonderwijs [Opinie]

23.02.19
In de discussie over de rekentoets klinkt nu ook de roep om het onderwijs in breuken af te schaffen. Dat kan natuurlijk niet, vindt Van Etten, want breuken kom je overal. De notatie met teller en noemer wordt nu nog alleen op school gebruikt. In het dagelijks leven worden optellingen en vermenigvuldigingen van breuken alleen met kommagetallen gedaan.
Deel bericht

Breuken moeilijk? Welnee, elk kind kan het [Opinie]

20.02.19
Tot op heden wordt er te weinig gerept over het feit dat het probleem in het rekenonderwijs een voortvloeisel is van het feit dat kinderen onvoldoende rekenvaardigheid bezitten als zij de basisschool verlaten. Het afschaffen van breuken of kinderen aan nog meer toetsen onderwerpen zal hen niet helpen verder te komen. Kinderen wordt van begin af aan niet goed aangeleerd hoe zij moeten rekenen.
Deel bericht

Niks nieuwe lesmethoden, 'ouderwets' sommen stampen terug van weggeweest

11.02.19
PABO-directeur Bosman toetste een lesmethode op ouderwetse leest op basisschool de Witte Vlinder in Arnhem. De methode wordt de 'directe expliciete instructie' genoemd. De resultaten van dit traditioneel cijferen waren zeer goed: in groep vijf leerden kinderen in zes weken de stof waar ze normaal gesproken een heel lesjaar voor nodig hadden.
Deel bericht

Het Kleine Rekenboek verschenen bij Uitgeverij Scala

05.02.19
Met het afschaffen van de rekentoets is natuurlijk niet het probleem van tafel. Wie de rekenregels onvoldoende beheerst, zal aanvullend moeten oefenen. Met of zonder afsluitende toets. Iedereen kan (leren) rekenen.
Deel bericht

Tweede Kamer: ’Kinderen moeten gewoon breuken leren’

24.01.19
Kinderen op de basisschool moeten bij het rekenonderwijs gewoon breuken blijven leren, vindt de Tweede Kamer. Het idee om dit onderdeel uit de rekenlessen te schrappen noemt CU-Kamerlid Bruins ’onzalig’. Ook coalitiepartijen VVD, CDA en D66 verwachten dat er door het breukenplan een streep wordt gezet.
Deel bericht

Rekenen met breuken verdwijnt uit het lespakket van de basisschool

24.01.19
Een adviescommissie vindt het lesprogramma overladen en wil in een te herzien curriculum meer aandacht besteden aan rekenen met kansen. 'Dit eruit halen is belachelijk', zegt rekenspecialist Debbie Dussel. Emeritus hoogleraar wiskunde Jan van de Craats vindt het wegvagen van breuken op de basisschool 'volstrekt verwerpelijk'.
Deel bericht

Kleinere stapjes voor leerlingen die bij het leren klokkijken moeite hebben met ‘minuten’

17.01.19
Op www.klokrekenen.nl kun je nu ook oefenbladen genereren om specifiek minuten voor en/of over het hele en voor en/of over het halve uur te oefenen. Dus kleinere stapjes voor leerlingen die bij het leren klokkijken moeite hebben met ‘minuten’.
Deel bericht

Publicatie ter gelegenheid van de 35e Panama-conferentie over reken-wiskundeonderwijs

11.01.19
Het Panama-project voor reken-wiskundeonderwijs bestaat 35 jaar! Ter gelegenheid van dit jubileum is een bundel gepubliceerd: Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw – Ideeën en achtergronden voor primair onderwijs.
Deel bericht

Nationale Rekencoördinator Dag 2019

01.01.19
In 2018 werden bouwstenen voor rekenen/wiskunde bedacht door Curriculum.nu en deze zullen wij in maart 2019 met elkaar bespreken tijdens de NRCD, want hier liggen allerlei kansen voor leerkrachten, rekencoördinatoren en schoolleiders om het reken/wiskunde onderwijs te voorzien van verse impulsen. Vrijdag 8 maart 2019, Utrecht.
Deel bericht

Grote Rekendag 2019

01.01.19
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek!
Deel bericht

Wiskunde verharrypotteren werkt niet

28.10.18
Kort na elkaar publiceerde de nog piepjonge filosoof Stefan Buijsman twee boeken over ‘de wondere wereld van de wiskunde’: een voor volwassenen en een voor kinderen. Beiden beogen wiskunde aantrekkelijk maken voor een doelgroep die zou worden afgeschrikt door ‘saaie formules’ en ‘ingewikkelde berekeningen’.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)