Blog | Spelend leren en ‘guided play’ als alternatief voor directe instructie

14.01.22
Volgens ScienceDaily concludeert leert een meta-studie van de Universiteit van Cambridge dat ‘begeleid spelenderwijs leren’ voor kinderen tot acht jaar even effectief kan zijn als meer traditionele klassikale instructiemethoden. De studie laat deze effecten zien bij...
Deel bericht

Kuipers over toename zelfdodingen bij jongeren: ‘Heeft ook te maken met herhaald sluiten scholen’

14.01.22
In 2021 hebben meer dan 300 jongeren onder de 30 jaar suïcide gepleegd. Dat is zo'n 15 procent meer dan in de jaren daarvoor. Vooral in de ‘lockdownmaanden’ januari, februari en december was een hoger aantal zelfdodingen te zien.
Deel bericht

Meer suïcides onder jongvolwassenen tussen 20 en 30 jaar

14.01.22
De Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) analyseert elke maand de meest recente suïcidecijfers. Over de periode tot en met december 2021 is er geen toename van het totaal aantal suïcides in Nederland. Echter de CANS ziet dat het aantal jongeren tot 30 jaar dat door zelfdoding stierf in december 2021 hoger is dan in eerdere jaren. Ditzelfde beeld werd ook gezien in januari en februari 2021.
Deel bericht

Doelmatigheid miljardensteun voor onderwijs niet te controleren

14.01.22
Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) kent onvoldoende duidelijk geformuleerde maatschappelijke doelstellingen. Dat concludeert de commissie voor de Rijksuitgaven nadat de Kamer de Algemene Rekenkamer vroeg inzicht te bieden in de behaalde resultaten van het NPO.
Deel bericht

Opinie | Studenten zijn moedeloos en radeloos. Hoeveel kunnen we nog van hen vragen?

14.01.22
Wentel de (psychische) gevolgen van de coronacrisis niet alleen af op studenten, vindt Bjorn Blom, bestuurslid bij het Interstedelijk Studenten Overleg.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)