Inspiratiebijeenkomsten 'Subsidieregeling begaafde leerlingen'

12.02.19
In het kader van de subsidieregeling ‘Begaafde leerlingen in het po en vo’ heeft de commissie die de aanvragen beoordeelt het plan opgevat om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden en hun scholen gebruik maken van de kansen die de subsidieregeling biedt. In februari en maart 2019 worden acht inspiratiebijeenkomsten georganiseerd door de beoordelingscommissie.
Deel bericht

Bonden stellen ultimatum

12.02.19
Onderwijsministers Slob en Van Engelshoven hebben tot en met 25 februari om over de brug te komen met extra investeringen voor het gehele onderwijs. Ze eisen een structurele investering in het hele onderwijs – primair onderwijs tot en met het wetenschappelijk onderwijs – van 4 miljard euro. Daarbij moet de bezuiniging – doelmatigheidskorting – van in totaal 183 miljoen euro van tafel.
Deel bericht

Handleiding bij de staking van vrijdag 15 maart

12.02.19
Vakbonden AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv roepen op vrijdag 15 maart een staking uit voor alle onderwijssectoren, van het primair onderwijs tot universiteit. In de handleiding voor schoolbesturen vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden over de staking.
Deel bericht

Structurele subsidie g/hvo volgens Slob gewaarborgd

12.02.19
De financiële waarborgen voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs in de openbare scholen zijn gelijkwaardig aan die van de bekostigde scholen. Dat benadrukt onderwijsminister Slob in antwoord op Kamervragen. De uitspraak volgt op vragen van de ChristenUnie over de structurele subsidie voor g/hvo, vanwege verwarring over de begrip ‘bekostiging’ en ‘subsidie’.
Deel bericht

Scholen doen aan The Daily Mile: de klas uit om te rennen

12.02.19
Leerlingen op 700 basisscholen gaan meerdere keren per week even het klaslokaal uit om te rennen. Ze doen mee aan het project The Daily Mile. Veel kinderen vinden het fijn om hun energie kwijt te kunnen. Daarna kunnen ze zich vaak beter concentreren in de les.
Deel bericht

Scholen zitten ondanks lerarentekort nauwelijks op zij-instromer te wachten

12.02.19
Veel vacatures voor het basisonderwijs staan niet open voor zij-instromers. Het kost scholen veel tijd om hen te begeleiden, en die tijd is er door het lerarentekort juist niet. Daarnaast hebben veel scholen negatieve ervaringen met zij-instromers die gedesillusioneerd afhaakten. In verschillende steden zijn nu initiatieven ontstaan om scholen en zij-instromers aan elkaar te koppelen
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)