'Bloedstollende' online expositie over Middelburgse slavenhandel wint landelijke geschiedenisprijs

13.02.19
Feitelijk, informatief, niet sentimenteel en toch bloedstollend. De verhalende website Handelaar in slaven van het Zeeuws Archief in Middelburg heeft de Geschiedenis Online Prijs 2019 gewonnen.Volgens de jury vertelt het archief een belangrijk en controversieel verhaal op een bijzonder meeslepende manier aan de hand van een oud scheepslogboek. De website is een soort online expositie
Deel bericht

Roadshow Gezonde Basisschool van de Toekomst in Noord-Nederland

13.02.19
In Limburg loopt sinds 2014 het programma ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’. Een bijzonder concept dat onderwijs een nieuwe dimensie geeft. Met als tussenbalans: beter presterende kinderen die lekkerder in hun vel zitten. Op 13 maart bieden wij scholen (en gemeenten) in Noord-Nederland de kans om te leren van deze aanpak.
Deel bericht

Schoolbestuurders pakken de 'Regie op verantwoording'

13.02.19
Wat doen schoolbesturen in het primair onderwijs aan verantwoording en waar kunnen zij nog stappen maken? 16 schoolbesturen werken samen in een actie-leernetwerk aan de ontwikkeling van verantwoording in het primair onderwijs.
Deel bericht

Scholen werken succesvol samen

13.02.19
CSG Reggesteyn, Windesheim en het PO in de gemeente Hellendoorn hebben de handen ineengeslagen in een pilot 'Arbeidsmarktontwikkeling, door Tutoring van scholier naar student, docent tot expert'. Leerlingen uit de bovenbouw van Reggesteyn bieden op de basisschool in de klas hulp bij rekenen, taal en onderzoekend leren. Deze leerlingen worden begeleid door Pabostudenten van Windesheim.
Deel bericht

Gratis lesbrieven over klimaatverandering

13.02.19
De Respect Education Foundation (REF) stelt gratis digitale lesbrieven over klimaatverandering beschikbaar. De REF speelt met de lesbrief Klimaat veranderen doe je zelf in op het protest van de klimaatspijbelaars. Zij eisen van de regering strengere maatregelen tegen klimaatverandering. De lesbrief is kosteloos te gebruiken op het digibord
Deel bericht

Coalitie: Geef schooladvies pas na eindtoets

13.02.19
Leerlingen op de basisschool moeten hun schooladvies pas krijgen nadat de resultaten van de eindtoets bekend zijn. Sinds 2014 krijgen scholieren in februari hun advies, terwijl ze pas in april of mei de eindtoets maken. Regeringspartijen D66, VVD en CDA willen de volgorde weer omdraaien, zodat kinderen later in het schooljaar horen welk niveau zij volgens hun school aankunnen.
Deel bericht

Toeval of niet? Gezondheidsexperiment op school leidt tot minder pesten

13.02.19
De Maastricht University heeft onderzoek gedaan op acht basisscholen in Limburg. Onderzoekers wilden weten wat de invloed was van een speciaal voedings- en beweegpatroon. Het BMI van de leerlingen op de vier gezonde scholen daalde. De 'bijvangst' van het onderzoek was: de pestproblemen op de gezonde scholen namen volgens leraren en ouders aanzienlijk af.
Deel bericht

Onjuiste brief van Slob over aanleveren lerarengegevens

13.02.19
Hij wijst erop dat er in de huidige kabinetsperiode geen sprake zal zijn van een verplicht lerarenregister. Wel blijft Slob werken aan de doelen uit de Wet beroep leraar en het vrijwillig Lerarenportfolio, dat de regie over de professionele ontwikkeling in handen legt van de leraar. Dit is volgens hem een essentieel verschil met het huidige bekwaamheidsdossier, dat in handen is van het bestuur.
Deel bericht

Lerarentekort loopt verder op: 35.000 vacatures

13.02.19
In de eerste drie kwartalen van afgelopen jaar stonden er 35.000 vacatures open. Er zijn vooral te weinig groepsleerkrachten in het basisonderwijs en tweedegraads docenten Nederlands, Engels en wiskunde. Bijna de helft van de vacatures is moeilijk vervulbaar. Naar verwachting blijft het tekort aan middelbare schooldocenten in exacte vakken en talen groot.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)