Subsidies in het primair onderwijs: vloek of zegen?

14.03.23
Niet eerder ging er in zo’n korte tijd zoveel geld naar het primair onderwijs. Maar hoe mooi dit ook klinkt, de praktijk toont een weerbarstiger beeld. Een woud aan bestedingsvoorschriften en regels maakt een goede inzet van deze, veelal incidentele, middelen onnodig complex. Reden te meer om te komen tot effectievere vormen van financiering.
Deel bericht

Schoolbestuurder Christel Wieman: “Leesonderwijs is niet alleen voor nu, maar voor altijd”

14.03.23
Het onderwijs in begrijpend lezen naar een hoger niveau tillen, dat is het doel van de kwaliteitswaaier Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen. Hoe kunnen scholen optimaal gebruikmaken van de kwaliteitswaaier, en hoe is deze tot stand gekomen? Aan het woord Mirjam Snel, voorzitter van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs en Cristel Wieman, schoolbestuurder en lid van de Kennistafel.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)