Gespecialiseerd Onderwijs

Staatsexamen & ouders webinar

05.06.23
Hoe is het staatsexamen ontstaan en hoe werkt het nu. Welke vragen leven er bij ouders/verzorgers.
Deel bericht

Rekenen-wiskunde in sbo en (v)so

05.06.23
Hoe kun je rekenzwakke leerlingen in het sbo, so en vso het meest effectief ondersteunen?
Deel bericht

Berenschot onderzoekt kinderopvang, onderwijs en zorg

05.06.23
De ministeries VWS, OCW en SZW zijn een onderzoek gestart naar de druk op de keten van kinderopvang, basisonderwijs en zorg. Adviesbureau Berenschot ondersteunt het onderzoek. Vanuit de keten zijn de afgelopen jaren verschillende alarmerende signalen naar buiten gekomen, die erop wijzen erop dat de druk is toegenomen.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)