Leerling die ‘pornodocent’ filmde wacht schorsing, corvee of nakomen: ‘filmen mag niet’

14.02.19
De leerling die op het Staring College een docent filmde terwijl hij porno keek in de klas, krijgt straf omdat filmen in de klas verboden is. In het protocol staat dat leerlingen in de klas geen beeldopnamen mogen maken, gebruiken en verspreiden. Welke sanctie volgt is nog niet duidelijk. De school heeft de strafmaatregel nog niet bepaald. Het onderzoek naar het incident is nog niet afgerond
Deel bericht

Griep slaat toe in Zeeland, kwart van leerlingen ziek op Goese Lyceum

14.02.19
De griepgolf heeft z'n weg gevonden in Zeeland. Op het Goese Lyceum zijn momenteel ruim vierhonderd van de zestienhonderd leerlingen ziek. Ook twaalf docenten zitten ziek thuis. Drie daarvan probeerden vanochtend weer aan het werk te gaan, maar voelden zich nog zo slecht dat ze weer huiswaarts keerden.
Deel bericht

Nieuwe dashboards Nuffic brengen internationalisering van scholen in kaart

14.02.19
Nuffic heeft een aantal dashboards ontwikkeld, waarin schoolbestuurders, schoolleiders, docenten en andere geïnteresseerden kunnen zien welke scholen in Nederland bezig zijn met internationalisering en met welke netwerken en activiteiten zij actief zijn. Dit kan hen helpen de regionale samenwerking te zoeken rond internationalisering en dit op de eigen school zo verder te brengen.
Deel bericht

Utrecht komt met actieplan tegen lerarentekort

14.02.19
Utrecht komt met een pakket aan maatregelen om het lerarentekort tegen te gaan. Zo moeten er meer mogelijkheden komen om nieuwe docenten binnen een school op te leiden en wil de gemeente leraren voorrang geven op de woningmarkt. Het aantal onvervulbare vacatures op basisscholen zal binnen vijf jaar verdriedubbeld zijn naar 113 fulltime banen; in het VO naar 71.
Deel bericht

Pionieren op de eerste tienerschool in Gorinchem: steeds meer belangstelling voor 10-14 onderwijs

14.02.19
Kinderen van groep 7 en 8 zitten samen in een klas en leerlingen van de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs in een andere lokaal. Beide groepen hebben een vaste leergroepbegeleider die de hele dag aanwezig is en de kinderen de meeste lessen geeft. Kinderen van 13 en 14 jaar krijgen daarnaast vakspecialisten die onderwijs geven in bijv. Natuurkunde of Duits.
Deel bericht

Dagbesteding als vervolgonderwijs leerlinge in kwetsbare positie

14.02.19
De gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Het Hogeland willen leerlingen en ex-leerlingen van het PrO en het VSO de mogelijkheid van dagbesteding aanbieden als een vervolgopleiding. Hiermee willen ze jongeren met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt extra persoonlijke ontwikkeling bieden met mogelijk een toekomst naar (beschut) werk. Volgend jaar wordt bekeken of de nieuwe aanpak werkt.
Deel bericht

Twaalf Turkse weekendscholen in Nederland, minister zit ermee in zijn maag

14.02.19
Er komen twaalf Turkse weekendscholen in Nederland, gefinancierd door Turkije. Het Nederlandse kabinet zit ermee in zijn maag. Er is geen zicht op wat er op die scholen gebeurt, maar het is niet mogelijk om ze te verbieden. Wel komt er een onafhankelijk onderzoek naar alle scholen die door andere landen worden gefinancierd.Ze kunnen de integratie kan belemmeren.
Deel bericht

Veel schoolbesturen houden loon in tijdens stakingsdag

14.02.19
Veel schoolbesturen zullen hun onderwijspersoneel niet doorbetalen als ze op 15 maart het werk neerleggen. Dat blijkt uit een oproep van de AOb via sociale media waarop meer dan vijfhonderd reacties binnenkwamen. “We staan sympathiek tegenover het doel van de staking, maar we steunen het middel niet”
Deel bericht

Waar zijn grootste risico’s op onderwijsachterstanden?

14.02.19
Het ministerie van OCW en het CBS hebben online kaarten gemaakt waarop tot op wijkniveau te zien is waar de grootste risico’s zijn op onderwijsachterstanden. Deze zijn gemaakt in het kader van de nieuwe verdeling van het onderwijsachterstandengeld over de gemeenten. Het doel daarvan is dat het geld evenwichtiger wordt verdeeld.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)