Overzicht financieringsmiddelen voor professionalisering geactualiseerd

13.02.19
Ook dit jaar zijn er weer verschillende (financiƫle) middelen beschikbaar voor de professionalisering van zittend onderwijspersoneel. Zowel onderwijsinstellingen als individuele docenten en onderwijsmedewerkers kunnen hier aanspraak op maken.
Deel bericht

Uiterlijk 1 november aanvragen subsidie cultuureducatie

13.02.19
Scholen in het vmbo, VSO en PrO kunnen tot en met 1 november subsidie aanvragen voor projecten die helpen de cultuureducatie te versterken en verankeren. Per project is tussen de 10.000 en 50.000 euro beschikbaar. De school draagt minimaal hetzelfde bedrag bij. De subsidie is voor projecten van maximaal drie schooljaren, waarbij in minstens twee ervan activiteiten plaatsvinden.
Deel bericht

'Bloedstollende' online expositie over Middelburgse slavenhandel wint landelijke geschiedenisprijs

13.02.19
Feitelijk, informatief, niet sentimenteel en toch bloedstollend. De verhalende website Handelaar in slaven van het Zeeuws Archief in Middelburg heeft de Geschiedenis Online Prijs 2019 gewonnen.Volgens de jury vertelt het archief een belangrijk en controversieel verhaal op een bijzonder meeslepende manier aan de hand van een oud scheepslogboek. De website is een soort online expositie
Deel bericht

Scholen werken succesvol samen

13.02.19
CSG Reggesteyn, Windesheim en het PO in de gemeente Hellendoorn hebben de handen ineengeslagen in een pilot 'Arbeidsmarktontwikkeling, door Tutoring van scholier naar student, docent tot expert'. Leerlingen uit de bovenbouw van Reggesteyn bieden op de basisschool in de klas hulp bij rekenen, taal en onderzoekend leren. Deze leerlingen worden begeleid door Pabostudenten van Windesheim.
Deel bericht

Gratis lesbrieven over klimaatverandering

13.02.19
De Respect Education Foundation (REF) stelt gratis digitale lesbrieven over klimaatverandering beschikbaar. De REF speelt met de lesbrief Klimaat veranderen doe je zelf in op het protest van de klimaatspijbelaars. Zij eisen van de regering strengere maatregelen tegen klimaatverandering. De lesbrief is kosteloos te gebruiken op het digibord
Deel bericht

Onjuiste brief van Slob over aanleveren lerarengegevens

13.02.19
Hij wijst erop dat er in de huidige kabinetsperiode geen sprake zal zijn van een verplicht lerarenregister. Wel blijft Slob werken aan de doelen uit de Wet beroep leraar en het vrijwillig Lerarenportfolio, dat de regie over de professionele ontwikkeling in handen legt van de leraar. Dit is volgens hem een essentieel verschil met het huidige bekwaamheidsdossier, dat in handen is van het bestuur.
Deel bericht

Leg in wet vast dat leraar in de klas aanwezig moet zijn

13.02.19
Een deel van de Tweede Kamer wil dat in de wet wordt vastgelegd dat een leraar fysiek aanwezig moet zijn in de klas. Aanleiding is een uitspraak van de rechter die stelde dat een leraar Duits die via Skype vragen van leerlingen beantwoordde, niet in strijd is met de wet. Kwint (SP) is bang dat veel meer scholen dergelijke creatieve oplossingen bedenken nu het lerarentekort steeds nijpender wordt
Deel bericht

Lerarentekort loopt verder op: 35.000 vacatures

13.02.19
In de eerste drie kwartalen van afgelopen jaar stonden er 35.000 vacatures open. Er zijn vooral te weinig groepsleerkrachten in het basisonderwijs en tweedegraads docenten Nederlands, Engels en wiskunde. Bijna de helft van de vacatures is moeilijk vervulbaar. Naar verwachting blijft het tekort aan middelbare schooldocenten in exacte vakken en talen groot.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)