Blog | Slaat digitaal monitoren van leerlingen door?

30.10.19
Ik heb regelmatig aandacht besteed aan het monitoren van (leer)gedrag door scholen, en de grenzen die daarbij worden opgezocht en m.i. ook worden overschreden. The Guardian besteedde verleden week uitvoerig aandacht aan de praktijk van ‘digital surveillance’ binnen Amerikaans...
Deel bericht

Werken met meldcode kindermishandeling op school

30.10.19
Slachtoffers eerder en beter in beeld van Veilig Thuis, dat is het doel van de verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Het onderwijs heeft hierin een belangrijke taak. Maar hoe kunnen onderwijsprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs kindermishandeling signaleren en aanpakken?
Deel bericht

Minder productiviteit leidt tot slechter onderwijs

30.10.19
In het onderwijs gaat productiviteitsdaling gepaard met een verslechtering van kwaliteit. Dat meldt IPSE Studies.
Deel bericht

Vraag subsidie aan via IPV-regeling

30.10.19
Scholen die willen beginnen met vroeg vreemdetalenonderwijs (po) of tweetalig onderwijs (vo) kunnen subsidie aanvragen via de Internationalisering po en vo (IPV-)regeling. Ook is de subsidie bedoeld voor basisscholen die met vo-scholen willen werken aan een doorlopende leerlijn.
Deel bericht

"Provincie moet aan de slag met vernieuwing van het vak Fries"

30.10.19
De provincie Fryslân moet zo snel mogelijk aan de slag met de vernieuwing van het vak Frysk in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De statenfractie van de FNP zal woensdag in Provinciale Staten aan gedeputeerde Sietske Poepjes vragen om met het Fries zo snel mogelijk aan te sluiten bij de vernieuwing van alle andere schoolvakken.
Deel bericht

Meer hulp voor leerling met ernstige handicaps

30.10.19
De zorg op school voor kinderen met meerdere ernstige beperkingen moet overzichtelijker worden. Gemeenten moeten verantwoordelijk worden voor die zorg en de verschillende potjes daarvoor bundelen, vindt het kabinet. Tot dat is geregeld, komt er 5 miljoen euro op tafel om tegen te gaan dat deze kinderen hulp mislopen.
Deel bericht

AOb: Uren inhalen is uitholling stakingsrecht

30.10.19
Verschillende AOb-leden moeten van hun directie of bestuur gestaakte uren inhalen, omdat anders de wettelijke onderwijstijd niet wordt gehaald. Onzin, zeggen de juristen van de AOb en de FNV, want staken – niet werken - is een grondrecht. Bovendien halen vrijwel alle scholen met gemak de wettelijke onderwijstijd.
Deel bericht

‘Te veel studenten maken lerarenopleidingen niet af’

30.10.19
Studenten aan lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs hebben na vijf jaar veel minder vaak een diploma op zak dan studenten van andere hbo-opleidingen, staat in de woensdag verschenen Keuzegids hbo 2020.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)