‘De digitalisering van het onderwijs gaat traag’

30.11.21
Veranderingen in het onderwijs gaan traag. Prof. Marc Vermeulen pleit voor een betere researchagenda, kennisinfrastructuur en innovatieagenda. Maar dat vereist sturing vanuit politiek én onderwijs. “Leraren moeten als 'public intellectuals' maatschappelijk gaan staan voor een visie op onderwijs. ...
Deel bericht

Dashboard schoolverlaters vso en pro

30.11.21
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een dashboard samengesteld over de arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro). Het betreft de arbeidsmarktkenmerken van zes cohorten: uitstromers uit de schooljaren 2013/'14 tot en met 2018/'19.
Deel bericht

Hoe kiezen we de juiste middelbare school?

30.11.21
Moeder: „Hoe kies ik de juiste middelbare school voor/met mijn kind? In een straal van tien kilometer van ons huis zijn er 28 middelbare scholen. Na een eerste selectie blijven daar nog 14 van over. Mijn dochter heeft erg hard gewerkt op de basisschool, een school waarvan ik nu vind dat ze wel erg op prestaties focussen."
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)