Onderwijsorganisaties publiceren eigen rapporten 'De Staat van ...'

11.04.18
Verschillende organisaties in het onderwijs hebben op 11 april 2018 een eigen 'staat van ...' gepubliceerd. Op het congres De Staat van het Onderwijs zijn de rapporten overhandigd aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Deel bericht

Niveau op scholen gaat achteruit: wat zeggen de leerkrachten?

11.04.18
Het niveau van het onderwijs in Nederland gaat achteruit. Prestaties van leerlingen dalen en we behoren niet meer tot de internationale top. Ook Erik Verbeek, directeur van de Groen van Prinsterer-basisschool in Bunschoten, ziet verandering ten opzichte van vroeger.
Deel bericht

PVV: Onderwijs te soft geworden

11.04.18
Dat het Nederlandse onderwijs stilletjes aan steeds verder afglijdt, verbaast PVV-Kamerlid Harm Beertema totaal niet. Hij hekelt vooral het basisonderwijs. Dat is volgens hem veel te soft geworden.
Deel bericht

Nederlandse leerlingen rekenen en lezen slechter dan hun ouders

11.04.18
Nederlandse kinderen lezen en rekenen slechter dan twintig jaar geleden en presteren daarin slechter dan hun ouders. Het gemiddelde reken- en taalniveau daalt, terwijl het aantal leerlingen dat echt ondermaats rekent en leest, juist stijgt.
Deel bericht

Een op de drie basisscholen kiest IEP Eindtoets in 2018

11.04.18
Volgende week is het weer zover: de afname van de IEP Eindtoets in groep 8. Inmiddels wordt de IEP Eindtoets op één op de drie scholen ingezet. Nederland kleurt daarmee steeds verder IEP-groen. In vier jaar tijd is de IEP Eindtoets gegroeid van 7.000 leerlingen (270 scholen) naar zo’n 50.000 leerlingen (2000 scholen).
Deel bericht

VO-Raad: Conclusie Onderwijsinspectie eenzijdig en daarmee onterecht

11.04.18
De VO-raad vindt de conclusie van de Onderwijsinspectie dat de kwaliteit van het onderwijs zou ‘afglijden’ eenzijdig en daarmee onterecht.
Deel bericht

Onderwijsinspectie waarschuwt: scholieren presteren steeds slechter

11.04.18
Nederlandse leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs scoren steeds slechter. De gemiddelde resultaten voor vakken als lezen, rekenen, natuurwetenschappen en bewegingsonderwijs zijn de afgelopen twintig jaar geleidelijk teruggelopen.
Deel bericht

Kwaliteit onderwijs in de knel door jarenlang onderwaarderen en overvragen

11.04.18
Het jarenlang overvragen en onderwaarderen van het primair onderwijs, de lage bekostiging en een beginnend lerarentekort hebben hun tol geëist. De prestaties van leerlingen blijven geleidelijk dalen en de kwaliteitsverschillen tussen scholen zijn groot, zo blijkt uit de Staat van het Onderwijs.
Deel bericht

Inspectie slaat alarm: onderwijs glijdt af

11.04.18
Het onderwijs in Nederland holt al twintig jaar achteruit. Inmiddels komen er jaarlijks 3.500 leerlingen van de basisschool af die – na acht jaar les – niet goed kunnen lezen. Die scholieren zijn laaggeletterd; een stapje boven analfabeet. Van 13.000 kinderen blijft het rekenniveau ver achter.
Deel bericht

Decaan beter gewaardeerd als keuzebegeleider dan mentor

11.04.18
De meeste leerlingen zien hun decaan nog steeds als belangrijkste informatiebron bij het maken van een studiekeuze, ondanks de trend dat steeds meer scholen een tweedelijns decanaatsbeleid voeren waarbij de rol van de mentor groter is dan die van de decaan. Dat blijkt uit de Landelijke Monitor 2017 die DeDecaan.net, in samenwerking met onderzoeksbureau Team Vier, heeft uitgevoerd.
Deel bericht

De Bosatlas van de veiligheid cadeau voor het onderwijs

11.04.18
Vandaag krijgen ruim 1400 middelbare scholen en meer dan 300 mbo- en hbo-opleidingen op het gebied van veiligheid De Bosatlas van de veiligheid cadeau.
Deel bericht

’Gevolgen lerarentekort worden zichtbaar’ - Scholier op achterstand

11.04.18
Een educatieve ramp gaat zich voordoen in ons land als het tekort aan docenten in het basis- en voortgezet onderwijs blijft oplopen. „Kinderen zullen niet het niveau halen dat ze moeten kunnen halen en de eerste signalen daarvan zijn er al. Met een tekort aan tijd, aandacht en vakmanschap gaan de prestaties achteruit”, zegt een woordvoerder van de raad die de basisscholen vertegenwoordigt.
Deel bericht

'Bonus voor leraar in arme buurt'

11.04.18
Leerkrachten van basisscholen in Rotterdamse achterstandwijken moeten méér verdienen dan collega's op 'niks aan de hand'-scholen. Daarvoor pleiten de grote schoolbesturen bij de gemeente.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)