ChatGPT in de klas? Leraar Kevin was sceptisch, maar is nu voor: 'Verrijking voor leerlingen en leraren'

25.06.24
Voor toetsen, werkstukken of om te overhoren. Ook in de klas is AI steeds vaker te vinden. Daar kan je als docent tegen zijn, maar je kan ook mee in deze ontwikkeling. Zoals leraar Nederlands Kevin van der Pol. "Het leeft steeds meer in scholen."
Deel bericht

‘Door schoolzwemmen minder focus op basisvaardigheden’

25.06.24
'Scholen kunnen de verplichting van schoolzwemmen er niet zomaar bij hebben', benadrukt demissionair minister Paul.
Deel bericht

Door toegenomen Jodenhaat terug naar jaren 30? 'Taboe is doorbroken', zegt voormalig CU-leider Segers

25.06.24
Gert-Jan Segers, oud-fractievoorzitter van de ChristenUnie (CU), maakt zich zorgen over toenemend Jodenhaat. "We zien het begin van een nieuwe golf van antisemitisme", zegt hij in het radioprogramma Sven op 1. Zo was hij vorige week bij de Universiteit van Amsterdam, waar hij met Joodse studenten sprak. "Zij hebben allemaal verhalen van scheldpartijen, intimidatie en misplaatste grappen. Dat is buitengewoon pijnlijk."
Deel bericht

Achterbannen stemmen in met cao middelbaar beroepsonderwijs

25.06.24
De cao mbo is definitief, alle bonden en de werkgeversorganisatie MBO-raad hebben ingestemd met het akkoord. Bij de AOb stemde de sectorraad afgelopen vrijdag in, nadat uit een peiling bleek dat 90 procent van de geënquêteerde leden positief aankijkt tegen het akkoord.
Deel bericht

Clickwise: online serie over digitaal opgroeien

25.06.24
Omroep HUMAN en Schooltv komen met Clickwise. Deze online serie over opgroeien in de digitale wereld is bedoeld voor leerlingen vanaf 10 jaar, hun opvoeders en docenten.
Deel bericht

Analyse doorstroomtoets: keuze toetsaanbieder van invloed op advies

25.06.24
Uit de resultaten van de doorstroomtoets blijkt dat welke toetsaanbieder de school kiest, van invloed is op het advies aan de leerlingen. Bovendien zien we dat het aantal definitieve adviezen voor Praktijkonderwijs (PrO) en vmbo-b is gedaald.
Deel bericht

Nieuwe les ProDemos: Aan de slag met… Het nieuwe kabinet!

25.06.24
Op dinsdag 2 juli wordt het nieuwe kabinet beëdigd. Dat betekent dat er een einde komt aan het formatieproces en dat kabinet Schoof-I officieel aantreedt. In deze Aan de slag met… worden twee belangrijke onderdelen van het formatieproces behandeld [...]
Deel bericht

Website onderwijsregio’s online

25.06.24
Vorige week is de website www.onderwijsregio.nl live gegaan. In de onderwijsregio’s werken schoolorganisaties, lerarenopleidingen en de beroepsgroep samen om de tekorten op de onderwijsarbeidsmarkt terug te dringen. De website bevat informatie over bestaande onderwijsregio’s, maar biedt nieuwe r...
Deel bericht

Duizenden scholen aan de slag voor betere basisvaardigheden

25.06.24
Tot nu toe hebben ongeveer 3.000 scholen gezamenlijk een bedrag van € 874 miljoen toegekend gekregen om de basisvaardigheden te verbeteren. Samen tellen deze scholen ruim 835.000 leerlingen. Dat komt neer op 34% van het totale aantal leerlingen in het funderend onderwijs. The post Duizenden schol...
Deel bericht

Basisschool waar elf juffen tegelijk vertrokken heeft vacatures al ingevuld

25.06.24
De kinderen op basisschool Passe Partout hebben volgend schooljaar zeer waarschijnlijk allemaal weer een juf of meester. Elf juffen kondigden onlangs hun vertrek aan bij de school uit Zoetermeer. Daar maakten ouders zich grote zorgen over, maar er is veel gereageerd op de openstaande vacatures. Dat meldt het AD.
Deel bericht

Google geeft scholieren nu ook AI-functies: 'Kinderen voorbereiden op de toekomst'

25.06.24
Google richt zich met zijn AI-functies nu ook op het onderwijs. Scholieren en onderwijzers krijgen toegang tot veel functies van zijn chatbot Gemini, en er komen nieuwe tools beschikbaar voor scholen. Een gewaagde stap, omdat de AI-systemen van Google regelmatig onder vuur liggen door de vele fouten.
Deel bericht

Nieuwe aanpak zorgt voor versterking Holocausteducatie

25.06.24
De kennis over de Holocaust onder Nederlanders moet worden verbeterd. Dat is het doel van het Nationaal Plan Versterking Holocausteducatie. Het plan, waarbij meerdere ministeries en de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding betrokken zijn, is gericht op acties in het onderwijs, acties vanui...
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)