Zeeuws-Vlaanderen krijgt niet de ‘eilandenstatus’

07.12.17
Het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen hoeft niet te rekenen op extra geld. Dat blijkt uit antwoorden van minister Slob. Lees verder ?
The post Zeeuws-Vlaanderen krijgt niet de ‘eilandenstatus’ appeared first on VOS/ABB.
Deel bericht
(advertentie)

Thema Week tegen Pesten 2018: Laat je zien

23.05.18
Dit jaar is de Week Tegen Pesten georganiseerd rond het thema Laat je zien! En daarmee bedoelen we jou als leraar. Leerlingen moeten weten dat ze hun leraren kunnen vertrouwen. Zodat ze je weten te vinden en om hulp durven te vragen bij pesten. Vertrouwen is daarbij van groot belang. Wederzijds vertrouwen staat centraal tijdens de Week Tegen Pesten 2018.
Deel bericht

Sterfgeval op school? Rouwprotocol ingehaald door social media

23.05.18
Social media staan vaak in de weg van het rouwprotocol dat scholen gebruiken als een leerling of een docent overlijdt. Maar zo'n draaiboek is niet eens zo nodig, zegt rouwdeskundige Daan Westerink. Het beste protocol wordt ter plekke gemaakt. Maar één opdracht staat voorop: neem als school meteen contact op. Probeer direct afstemming te zoeken met de ouders, de klas en docenten .
Deel bericht

Twee jaar cel voor Amsterdamse leraar die leerling misbruikte

23.05.18
Een oud-docent van een school in Amsterdam is veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor seksueel misbruik van een 13-jarige leerling. De man mag daarnaast vijf jaar geen les geven. De leraar werd door het OM verdacht van het misbruik van meer kinderen op de joodse scholengemeenschap Cheider, maar dat is volgens de rechter niet bewezen.
Deel bericht

Congres: Robotica en Kunstmatige Intelligentie & Onderwijs

23.05.18
Op donderdag 14 juni 2018 organiseert Like2Share bij het Museum voor Communicatie in Den Haag het congres Robotica en Kunstmatige Intelligentie & Onderwijs. Dit evenement is bedoeld voor de gehele onderwijskolom, van PO tot WO.
Deel bericht

Nog geen duidelijkheid voor leerlingen Lyts Tolsum

23.05.18
Voor zeven leerlingen die onderwijs volgen bij zorg- en leerboerderij Lyts Tolsum bij Tzum is het nog altijd niet duidelijk of ze volgend schooljaar nog les kunnen krijgen. De gemeenten, waar de leerlingen wonen, geven daar geen geld meer voor. De vaak autistische kinderen met gedragsproblemen worden alleen op Lyts Tolsum zo intensief begeleid dat ze een diploma kunnen halen.
Deel bericht

Gezamenlijke huisvestingsplannen

23.05.18
In de media leek het misschien alsof de gemeenten het onderspit hadden gedolven in het voorstel, en wij PO-Raad en VO-raad er met de buit vandoor gingen. Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat niet alleen gemeenten, maar ook schoolbesturen meer verantwoordelijkheid krijgen voor het schoolgebouw.
Deel bericht

Nieuwe regeling helpt 'arme' brugklasser aan laptop

23.05.18
Vanaf het nieuwe schooljaar wordt het voor alle brugklassers mogelijk om via Stichting Leergeld een laptop te huren als hier thuis geen geld voor is. Een aanzienlijk deel van de VO-scholen in Nijmegen verwacht tegenwoordig namelijk dat de leerling een eigen ‘device’ heeft of aanschaft. De actie komt voort uit een amendement dat in juli 2017 door de gemeenteraad is aangenomen.
Deel bericht

'Stel 3 uur gym door gymleraar verplicht'

23.05.18
Iedere basisschoolleerling moet wekelijks drie uur gymles krijgen van een vakdocent. Daardoor worden de reguliere leraren ontlast, worden leerprestaties beter en moeten scholieren sportiever en gezonder worden. Dat kost zo'n 275 miljoen euro per jaar.
Deel bericht

Militairen voor de klas op basisscholen

23.05.18
Op tientallen basisscholen stond dinsdag een militair voor de klas. Het markeert het begin van de Landmachtdagen die nog tot en met zaterdag duren. Militairen bezoeken deze dagen in totaal een kleine duizend klassen met scholieren uit groep zeven en acht. Zo’n 2500 militairen gaan op pad om de Nederlandse samenleving een goed beeld van hun landmacht te geven.
Deel bericht

Trotse minister: Proef met geld voor werkdrukverlaging scholen succesvol

23.05.18
Minister Arie Slob is zeer te spreken over de proef waarbij docenten in het basisonderwijs zelf mogen bepalen hoe extra geld voor werkdrukverlaging wordt ingezet. 'Hier staat een trotse minister', aldus Slob dinsdagmiddag in de Tweede Kamer. Als het niet volgens de regels gaat, zal de medezeggenschapsraad ingrijpen en de plannen blokkeren.
Deel bericht

Passend onderwijs voor begaafde leerlingen

22.05.18
Dit inventariserende onderzoek beoogt weer te geven wat de stand van zaken is binnen de SWV'en van het primair en voortgezet onderwijs op het gebied van onderwijs aan en begeleiding van begaafde kinderen en welke ambities zij hebben.
Deel bericht

Vragenuurtje: Werkdrukaanpak scholen ingeperkt

22.05.18
Lisa Westerveld (GroenLinks) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht dat de vrijheid van leraren en schoolleiders over de besteding van werkdrukmiddelen door schoolbesturen wordt ingeperkt (AD, 17 mei 2018). Vragenuurtje TweedeKasmer is tussen 14 en 15 uur vandaag
Deel bericht

Staatssecretaris: ‘School geen vrijblijvende rol bij armoedebestrijding’

22.05.18
Staatssecretaris Van Ark (SZW) wil dat gemeenten en scholen intensiever gaan samenwerken om armoede en uitsluiting onder kinderen te bestrijden.Gemeenten zouden een armoederegisseur moeten aanstellen. Die is het aanspreekpunt voor armoede onder kinderen voor onderwijs, maatschappelijk middenveld en anderen en zorgt voor afspraken en afstemming van taken.
Deel bericht

Een op de vijf vmbo'ers gaat naar het hbo

22.05.18
Vmbo-scholieren die na hun opleiding naar de havo zijn gegaan, gaan twee keer zo vaak naar het hbo als jongeren die na het vmbo voor een mbo-opleiding kozen.Een klein deel van de vmbo-g/t-scholieren (2 procent) stroomde uiteindelijk door naar wetenschappelijk onderwijs.
Deel bericht

Kleinere scholen voor speciaal basisonderwijs

22.05.18
Het aantal speciale basisscholen daalt al enkele jaren en lag in 2016/2017 op 279. De gemiddelde schoolgrootte is gedaald van 135 leerlingen in 2012/2013 naar 121 in 2016/2017.Met name kleine scholen voor sbo staan voor de opdracht om met minder personeel en in minder groepen goed onderwijs te blijven geven aan een steeds complexere groep leerlingen.
Deel bericht

Toegankelijkheid Zeeuws-Vlaams onderwijs blijft gewaarborgd

22.05.18
Voor ongerustheid is geen enkele reden, ook na de fusie in het Zeeuws-Vlaamse VO blijft de toegankelijkheid voor iedere leerling gewaarborgd. Dat bezweren de RvT en het bestuur van sg De Rede in Terneuzen. In de statuten van de fusieschool wordt de toegankelijkheid gegarandeerd en staat dat de gemeenteraad van Terneuzen, zoals bij openbaar onderwijs gebruikelijk, een stevige vinger in de pap heeft
Deel bericht

Rekenwedstrijd W4Kangoeroe

22.05.18
Zowel de opgaven, antwoorden en uitwerkingen van de 25e editie W4Kangoeroe staan online. Een dezer dagen kunnen de VO-scholen hun prijzenpakketten al ontvangen. We gaan vandaag beginnen met de BO-scholen. Het inpakken is behoorlijk intensief werk dit jaar, omdat sommige prijzen een nogal 'lastig' formaat hebben om in te pakken, vandaar.
Deel bericht

Ga je (weer) met ons mee?

21.05.18
De Studiereis Gezonde School bezoekt in 2018 Noorwegen. Met een uitgebalanceerd programma bieden we je een kijkje in de keuken van het onderwijssysteem, dat bekend staat om haar hoge niveau. Gezondheid en welzijn op school hebben er een stevige plek gekregen.
Deel bericht

Examenmakers bejubeld om historisch eenvoudig vwo-examen Nederlands

21.05.18
Van oudsher kan het vwo-examen Nederlands rekenen op een flinke stroom aan klachten. De editie-2018 viel echter alleszins mee. De meeste klachten gaan over het examen in z’n algemeenheid, daarnaast wordt vraag 33 een aantal keren genoemd. In de poll zijn meer dan tweeduizend stemmen uitgebracht en bij 29 procent ging het 'redelijk goed'. Bij 12 procent zelfs 'heel goed'.
Deel bericht

Veel scholen benutten geboden levensbeschouwelijke ruimte te weinig

21.05.18
Het schoolplan nieuwe stijl biedt scholen nog meer mogelijkheden om vanuit de levensbeschouwelijke grondslag het onderwijs en de opvoeding te doordenken en te beschrijven. De bedoeling van het nieuwe schoolplan is dat u als bestuur en school laat zien wat uw school zelf aan kwaliteitseisen stelt en hoe u wilt voldoen aan de basiskwaliteit.
Deel bericht