Voor het eerst voor de klas: 'Ik heb gejankt en ben gevallen'

08.09.19
Vorig jaar was Bas (46) nog manager in de zorg, sinds twee weken staat hij voor de klas. En ook Nicky (28) besloot haar carrière (als cultureel geograaf) vaarwel te zeggen voor het onderwijs. "Het is het zwaarste wat ik ooit heb gedaan. Maar het is het allemaal waard."
Deel bericht

Deze kinderen gaan 10 uur (!) langer naar school dan jij

08.09.19
Duizenden kinderen in Rotterdam krijgen het komende jaar extra lessen. Iedere week gaan ze maar liefst 10 uur meer naar school. Niet voor vakken zoals rekenen en taal, maar om andere activiteiten te doen. Bijv. sporten, muziek en theater. Alle scholen die meedoen aan het project staan in een wijk waar niet alle gezinnen genoeg geld hebben om leuke te dingen te doen na schooltijd.
Deel bericht

In de Tweede Kamer: de eindtoets po, overgang po vo en onderwijsinspectie

08.09.19
De Kamer is terug van reces en op dag vier stond onderwijs op het programma. Kamerleden pleitten er vandaag onder meer voor kinderen zonder eindtoets door te laten stromen naar een brede brugklas, de pilot regelluwe scholen verder open te stellen en scholen de mogelijkheid te geven in beroep te gaan als de inspectie als ‘onvoldoende’ kwalificeert.
Deel bericht

Noodscenario door lerarentekort: pas met 5 jaar naar basisschool

08.09.19
Basisscholen in de vijf grote steden houden rekening met een scenario dat 4-jarigen niet meer naar school kunnen. De kleuters moeten dan langer in de kinderopvang blijven, omdat er geen leraren zijn. Onwenselijk, maar de leerplicht geldt pas vanaf 5 jaar.De schoolbesturen willen meer ruimte om bijv. met de onderwijstijden te schuiven, zonder dat ze direct de Onderwijsinspectie op hun dak krijgen
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)