Takenpalet faciliteert gesprek over vaardigheden en taken academisch geschoolde leraren

12.01.22
Steeds meer schoolbesturen en schoolleiders zien de toegevoerde van academisch opgeleide leraren. Toch worden hun specifieke vaardigheden lang niet altijd benut. Het Takenpalet academische leerkrachten geeft inzicht in welke aanvullende taken een academisch leerkracht kan vervullen. Een handig hulpm...
Deel bericht

Deltaplan Scholen

12.01.22
Het coalitieakkoord biedt goede handvatten om de verouderde en ongezonde scholen geschikt te maken voor beter onderwijs en een rijke schooldag. Met name op plekken waar dat het hardst nodig is. Uit steeds meer hoeken komt de vraag voor een Deltaplan scholen. Wij hebben alvast een eerste aanzet gegeven samen met het werkveld en op basis van het nieuwe regeerakkoord. Denk je ook mee?
Deel bericht

Forum voor Democratie wil eigen scholen

12.01.22
FvD werkt achter de schermen aan de oprichting van eigen basisscholen. Hiervoor is al een stichting opgericht waarin onder anderen Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen in het bestuur zit, zo blijkt uit onderzoek van De Telegraaf.
Deel bericht

Wegvallen vordering OCW kan leiden tot bezuinigingen in het onderwijs

12.01.22
De wet vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs gaat op 1 januari 2023 in. Op dat moment vervalt een jaarlijkse vordering van de schoolorganisaties op OCW. De PO-Raad heeft meerdere malen bij OCW benadrukt dat het wegvallen van deze vordering een fors negatief effect heeft op de v...
Deel bericht

Column | Dennis Wiersma, aan de slag!

12.01.22
Kim Putters pleit voor kleinere klassen! Soms komt steun blijkbaar uit onverwachte hoek. “Werken in kleinere groepen zou veel meer prioriteit moeten krijgen” vindt het Platform Perspectief Jongeren onder leiding van de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)