Brede brugklas van drie jaar niet verplicht

10.03.23
Onderwijsminister Dennis Wiersma kiest niet voor een verplichte driejarige brede brugklas op alle scholen voor alle leerlingen. Wel kunnen scholen die een driejarige brede brugklas willen, daar geld voor krijgen.
Deel bericht

Blog | Laatkomers

10.03.23
Scholen en hoger onderwijsinstellingen worden geconfronteerd met laatkomers. Als ik mijn eigen ervaringen en die van mensen in mijn omgeving bij elkaar leg, dan stel ik vast dat de manier waarop omgegaan wordt met te laat komen, verschilt van instelling tot instelling en vaak ook nog eens van personeelslid tot personeelslid. Stof voor een kleine reflectie.
Deel bericht

Het nieuwe informaticaprogramma kritisch bekeken

10.03.23
Het nieuwe examenprogramma informatica is nu actief in alle jaarlagen van havo/vwo. Dat maakt het een goed moment om er mijn mening over te geven. Ik werkte er zelf mee, zag de strubbelingen van de uitgevers, sprak andere docenten en ervoer het programma als staatsexaminator. Een opmerking vooraf: hier volgt geen negatief verhaal maar punt is wel dat de leerling meer centraal moet staan.
Deel bericht

Ontwikkeling kerndoelen ligt op schema

10.03.23
Minister Wiersma heeft op 23 februari een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin een tussenbalans van de bijstelling van de kerndoelen basisvaardigheden voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Daarnaast worden de contouren geschetst van een systeem voor periodiek onderhoud van het curriculum.
Deel bericht

‘Goed onderwijs veel belangrijker dan er leuk uitzien’

10.03.23
Het is veel belangrijker dat het kabinet zich richt op gelijke kansen in het onderwijs dan dat het zich bezig gaat houden met specifiek beleid om ongelijkheid in bijvoorbeeld uiterlijke kenmerken aan te pakken. Dat stelt socioloog Jochem Tolsma.
Deel bericht

€105 miljoen extra om het maximale uit alle leerlingen te halen

10.03.23
Met keihard werken en je best doen moet je in Nederland alles uit jezelf kunnen halen. Waar je woont, wie je ouders zijn of op welke school je zit, mag geen rol spelen. Toch is dat nog niet overal vanzelfsprekend. Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) trekt daarom €105 miljoen uit om ...
Deel bericht

Kerndoelen ook voor niet-basisvakken

10.03.23
Minister Wiersma van Onderwijs geeft SLO de ruimte om ook aan de slag te gaan met de kerndoelen voor de vakken die niet worden beschouwd als basisvaardigheid. Dat is goed nieuws, want de vrees bestond dat de ontwikkeling van die kerndoelen op de lange(re) baan geschoven zou worden.
Deel bericht

Onderwijsraad dringt aan op strategische agenda voor Europees onderwijsbeleid

10.03.23
Maak serieus werk van Europees onderwijsbeleid, adviseert de Onderwijsraad de regering. Want de huidige afwachtende houding van Nederland doet geen recht aan de toenemende invloed vanuit Europa op het onderwijs.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)