''Onderzoeksmatig werken is a way of life''

18.05.21
Steeds meer scholen werken 'evidence-informed' aan schoolontwikkeling. Om scholen hierbij te ondersteunen hebben de PO-Raad en het NRO recentelijk de Leeromgeving Onderzoekscultuur gelanceerd. Deze gratis leeromgeving is te vinden op de website van het Platform Samen Onderzoeken. Op dit platform k...
Deel bericht

5e Oberonpeiling en de rapportage scholensluiting bekendgemaakt

18.05.21
De maandelijkse peiling van Oberon naar de impact van COVID-19 op het funderend onderwijs en de rapportages schoolsluitingen po en vo zijn op www.rijksoverheid.nl beschikbaar. De rapportages gaan over de continuïteit van het funderend onderwijs tijdens de coronacrisis.
Deel bericht

NFF daagt leraren uit met Filmeducatie

18.05.21
In coronatijd maken leerlingen en docenten meer dan ooit gebruik van beeld om verhalen te vertellen. Sinds de start van de pandemie kregen leerlingen gemiddeld vier maanden thuisonderwijs en groeide video uit tot het meest gebruikte medium onder leerlingen. Waarom leren zij dan niet standaard over film op school? Het NFF daagt alle leraren van Nederland uit om daar verandering in te brengen.
Deel bericht

De klassengrootte doet ertoe, wanneer wordt ze openbaar?

18.05.21
Aan de formatietafel zal blijken of politieke partijen hun campagnebeloftes over kleinere klassen waarmaken. De omvang van een klas doet ertoe, maar hoe groot zijn klassen nu in werkelijkheid? Dat groepsgroottes per basisschool niet gepubliceerd worden, blijkt een bewuste keuze.
Deel bericht

Filosoferen met kunst met je eigen virtuele vakdocent

18.05.21
Wat heeft Erasmus met een mooi gedekte tafel te maken? Mag je een aap leren fietsen? Wat vertelt een silhouet? Is Plato het daar mee eens? Met het lespakket Knip je Knap gaan kinderen op verschillende manieren met knipkunst aan de gang en worden daardoor ook aan het filosoferen gezet. Scholen ontvangen dan twee vakdocenten in de klas. Zij komen echter niet fysiek maar virtueel op bezoek.
Deel bericht

'Alle basisschoolleerlingen moeten een schrijftoets maken'

18.05.21
Alle basisschoolleerlingen in Nederland moeten een grote schrijftoets krijgen. Handschrift-deskundigen willen dat. Ze maken zich er zorgen over dat steeds meer kinderen slecht zijn in het schrijven met een pen.
Deel bericht

Bij corona in de klas hoeft voortaan niet meer iedereen thuis te blijven

18.05.21
Met de hele groep thuisblijven als één leerling of de docent positief is getest op corona, hoeft straks niet meer. Vanaf deze week gaan veel middelbare scholen in Breda en omgeving zelftesten inzetten. Leerlingen met een negatieve uitslag kunnen dan gewoon naar school.
Deel bericht

Leenstelsel leidt niet tot bewustere studiekeuze

18.05.21
Sinds de invoering van het leenstelsel zijn studenten niet sneller of langzamer gaan studeren, blijkt uit onderzoek van het CBS. Daarnaast wisselen studenten nog vrijwel even vaak van studie, terwijl verschillende politieke partijen voorafgaand aan de invoering van het leenstelsel juist beargumenteerden dat dit stelsel tot een verlaging van het aantal wisselingen zou leiden.
Deel bericht

Uitslagen eindtoets basisonderwijs komen later: door corona moet er meer ‘afgestemd’ en ‘berekend’ worden

18.05.21
Kinderen in groep 8 van het basisonderwijs moeten langer wachten op de uitslag van de (centrale) eindtoets die ze afgelopen maand hebben gemaakt. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) had voorzien dat de leerling- en schoolrapporten maandag beschikbaar zouden komen, maar heeft dit uitgesteld.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)