Blog | Spelend leren en ‘guided play’ als alternatief voor directe instructie

14.01.22
Volgens ScienceDaily concludeert leert een meta-studie van de Universiteit van Cambridge dat ‘begeleid spelenderwijs leren’ voor kinderen tot acht jaar even effectief kan zijn als meer traditionele klassikale instructiemethoden. De studie laat deze effecten zien bij...
Deel bericht

‘Leer ze rekenen’: gratis boek voor onderwijsprofessionals vanaf 15 januari beschikbaar

14.01.22
Op 15 januari wordt tijdens researchED boek het boek ‘Leer ze rekenen’  gelanceerd. Dit boek ondersteunt leraren en schoolleiders uit het basisonderwijs bij het verzorgen van goed reken- en wiskundeonderwijs. ‘Leer ze rekenen’ is mogelijk gemaakt door tien schoolbesturen, het Lerarencollect...
Deel bericht

Kuipers over toename zelfdodingen bij jongeren: ‘Heeft ook te maken met herhaald sluiten scholen’

14.01.22
In 2021 hebben meer dan 300 jongeren onder de 30 jaar suïcide gepleegd. Dat is zo'n 15 procent meer dan in de jaren daarvoor. Vooral in de ‘lockdownmaanden’ januari, februari en december was een hoger aantal zelfdodingen te zien.
Deel bericht

Meer suïcides onder jongvolwassenen tussen 20 en 30 jaar

14.01.22
De Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) analyseert elke maand de meest recente suïcidecijfers. Over de periode tot en met december 2021 is er geen toename van het totaal aantal suïcides in Nederland. Echter de CANS ziet dat het aantal jongeren tot 30 jaar dat door zelfdoding stierf in december 2021 hoger is dan in eerdere jaren. Ditzelfde beeld werd ook gezien in januari en februari 2021.
Deel bericht

Doelmatigheid miljardensteun voor onderwijs niet te controleren

14.01.22
Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) kent onvoldoende duidelijk geformuleerde maatschappelijke doelstellingen. Dat concludeert de commissie voor de Rijksuitgaven nadat de Kamer de Algemene Rekenkamer vroeg inzicht te bieden in de behaalde resultaten van het NPO.
Deel bericht

Filosofisch verhaal voor kinderen vanaf 3 jaar: Hier wacht ik

14.01.22
Persbericht - Hier wacht ik vertelt een vrolijk filosofisch verhaal op rijm voor kinderen vanaf drie jaar van Martine Lejeune (auteur) en Eduard Plancke (illustrator).
Deel bericht

Defence for Children: uit huis geplaatste kinderen krijgen niet juiste hulp

14.01.22
Kinderen die uit huis worden geplaatst en hun ouders krijgen lang niet altijd de ondersteuning die ze nodig hebben, concludeert Defence for Children na onderzoek. De kinderrechtenorganisatie sprak met bijna honderd betrokken zorgmedewerkers, die denken dat betere zorg een groot deel van de uithuisplaatsingen kan voorkomen.
Deel bericht

Vier op de honderd Zeeuwse scholieren worden gedwongen om strafbare feiten te plegen

14.01.22
Vier op de honderd jongeren in Zeeland zijn slachtoffer van criminele uitbuiting. Tieners worden daarbij gedwongen om bijvoorbeeld te stelen of om softdrugs te verkopen.
Deel bericht

Muiswerk Educatief heeft een nieuwe naam: Kurve

14.01.22
Persbericht - Muiswerk Educatief heeft een nieuwe naam: Kurve. Maar waarom eigenlijk? "De naam Muiswerk past niet meer bij deze tijd, waarin we swipen en apparaten worden bediend met touchscreens," vertelt Bram van Tongeren, directeur innovatie en didactiek bij Kurve. "Daarom zochten we naar een nieuwe naam.
Deel bericht

Opinie | Studenten zijn moedeloos en radeloos. Hoeveel kunnen we nog van hen vragen?

14.01.22
Wentel de (psychische) gevolgen van de coronacrisis niet alleen af op studenten, vindt Bjorn Blom, bestuurslid bij het Interstedelijk Studenten Overleg.
Deel bericht

Schoolleiders willen actie van politiek om scholen open te houden

14.01.22
De eerste dagen na de kerstvakantie zijn op school goed verlopen, veel leerlingen, leraren en schoolleiders zijn op school. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder bijna duizend schooldirecteuren. Wel zijn er grote zorgen over personeelstekorten. “De verwachting is dat er de komende tijd steeds vaker klassen naar huis moeten worden gestuurd, want er is nauwelijks personeel te vinden.
Deel bericht

Nieuwsbrief Basisonderwijs 489

14.01.22
Nieuwsbrief voor het basisonderwijs met onder andere werkboekjes en 25 andere winter downloads, hybride rekenonderwijs met Gynzy, temporekenen met Sommenmaker.nl, lessuggesties bij het prentenboek 'Maar eerst ving ik een monster' en hoe kies je een nieuwe leesmethode?
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)