Raad van State: laat taaltoets nog niet gelden voor hbo-opleidingen

15.04.24
Bij de invoering van een doelmatigheidstoets voor de voertaal van opleidingen moeten hoger-onderwijsinstellingen duidelijkheid hebben over uitzonderingsgronden en overgangsregelingen. Nu is bijvoorbeeld onduidelijk of een groot aantal niet-Nederlandstalige werknemers invloed heeft op het oordeel over een opleiding, schrijft de Raad van State. Het adviesorgaan adviseert ook om het hbo te vrijwaren van zulke toetsen.
Deel bericht

Voorjaarsnota: meevaller op onderwijs door minder geboortes

15.04.24
In de Voorjaarsnota 2024 staat dat zich structureel een meevaller van € 568,5 miljoen voordoet op de leerling- en studentenraming. Het CBS denkt dat er minder kinderen geboren zullen worden en dat de immigratie minder hoog zal uitvallen dan eerst werd verwacht.
Deel bericht

Kinderboeken­weekgeschenk 2024: Schatpakkers

15.04.24
Pieter Koolwijk schrijft dit jaar het Kinderboekenweekgeschenk, geïllustreerd door Linde Faas. Tijdens de Kinderboekenweek van 2 tot en met 13 oktober krijg je het Kinderboekenweekgeschenk cadeau van je boekhandel bij aankoop van € 13,50 aan kinderboeken.? Het thema van de 70ste Kinderboekenweek is Lekker eigenwijs! De vierling op de vensterbank is het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2024.
Deel bericht

De Kinderjury Stemweken zijn van start

15.04.24
Alle kinderen van Nederland vormen samen de Kinderjury en brengen hun stem uit op het favoriete boek. Het boek dat de meeste stemmen krijgt, wint de Kinderjury 2024. Jouw leerlingen kunnen tot en met 24 april hun stem uitbrengen.
Deel bericht

Update en webinar cyberaanval Iddink Learning Materials

15.04.24
Op maandag 15 april van 12.00 tot 13.00 SIVON in een webinar samen met Iddink en het CERT (van Kennisnet/SIVON) de stand van zaken toe en beantwoorden vragen van scholen.
Deel bericht

‘Groene hogescholen moeten grenzen naar andere sectoren oversteken’

15.04.24
De grenzen aan de groei zijn bereikt en de voedselproductie kan niet op dezelfde manier doorgaan, stellen de groene hogescholen in hun sectorplan. Ze zullen daarom technologische expertise van andere hogescholen benutten om tot oplossingen te komen, zegt Rien Komen, vice-voorzitter van Aeres. Hij vertelt ook hoe binnen Aeres wordt gewerkt aan het depolariseren van discussies en de moed bij studenten om dingen anders te doen als zij dat willen.
Deel bericht

Werkgevers trekken handen af van ‘kansrijk opleiden’

15.04.24
Vertegenwoordigers van werkgevers en mbo-scholen slagen er niet in om bindende afspraken te maken over het gewenste aanbod van opleidingen. De werkgevers trekken zich daarom terug uit het SBB-project ‘kansrijk opleiden’.
Deel bericht

Mogelijk bankgegevens scholieren buitgemaakt bij hack boekenleverancier

15.04.24
De Mondia Scholengroep waarschuwt scholieren en hun ouders voor phishing mails. Bij een hack bij hun boekenleverancier Iddink Learning Materials zijn mogelijk persoonlijke informatie, waaronder ook bankgegevens buitgemaakt. De scholengroep gaat zolang dit niet uitgesloten kan worden, ervan uit dat dit ook daadwerkelijk het geval is.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)