Week van de Alfabetisering 2019 heeft als thema: DURF!

09.08.19
Honderden gemeenten, bedrijven, bibliotheken, scholen en vele duizenden mensen komen van maandag 9 tot en met zondag 15 september samen met Stichting Lezen & Schrijven in actie voor een geletterd Nederland. Onder de noemer DURF! zetten alle organisaties tijdens de Week van de Alfabetisering zich in voor een positieve leercultuur en een leven lang ontwikkelen.
Deel bericht

Centrale zorgverlener helpt kind met obesitas

09.08.19
Het loont om een centrale zorgverlener aan te stellen in gezinnen waarvan een of meerdere kinderen met obesitas kampen. Dit blijkt uit de resultaten van een driejarig project Aanpak Gezond Gewicht van Amsterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis.
Deel bericht

Onderzoek inzet werkdrukmiddelen

09.08.19
Om de werkdruk te verminderen heeft het kabinet een akkoord gesloten met de vakbonden en de PO-Raad. Oberon onderzoekt in opdracht van OCW en de sociale partners hoe scholen de werkdrukverlagende maatregelen hebben gekozen en wat het effect is van de maatregelen. Het onderzoek van Oberon zal de basis vormen van de tussenevaluatie van het werkdrukakkoord PO.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)