Goed onderwijs is belangrijker dan hoogopgeleide leerlingen [opinie]

15.04.19
Scholen worden beoordeeld op de hoeveelheid hoogopgeleiden die ze afleveren. Maar dat zegt niets over de kwaliteit van onderwijs. Het probleem is dat veel vwo’ers niet gelijk staat aan goed opgeleide vwo’ers. Zo snel we het idee loslaten dat de ene groep beter is dan de andere, zal het probleem verdwijnen. Dan kijken we naar de manier waarop ze haar leerlingen vormt.
Deel bericht

Tekstenbanken, onmisbaar bij tekstonderwijs en close reading

15.04.19
Lezen moet leuk én leerzaam zijn, want alleen dan zijn leerlingen gemotiveerd. Leerlingen spannen zich in om een tekst te begrijpen als ze echt geïnteresseerd zijn in de informatie uit die tekst, ook als daar moeilijke woorden of lastige zinnen in staan. Wat je als leraar dus in de eerste plaats moet doen, is zorgen voor interessante teksten, niet te moeilijk, maar ook zeker niet te makkelijk!
Deel bericht

Scholen moeten vijf keer zo hard verduurzamen als ze nu doen

15.04.19
Het verduurzamen van schoolgebouwen gaat te langzaam. Veel te langzaam, zeggen voorzitter Bernard Wientjes en directeur Etty Schippers van rijksinitiatief De Bouwagenda. Scholen moeten vijf keer zo hard verduurzamen als dat ze nu doen. In het huidige tempo zijn alle gebouwen, waaronder scholen, pas in 2350 duurzaam te noemen. Dat hebben we uitgerekend.
Deel bericht

Inspectie moet scholen tijd gunnen om leerlingen op eigen wijze vereiste vaardigheden bij te brengen [column]

15.04.19
In betrekkelijke stilte heeft Nederland zich ontwikkeld van een land met min of weer uitwisselbare scholen tot, aldus de Onderwijsinspectie, een van de meest innovatieve onderwijslanden ter wereld. De inspectie vreest dat scholen methoden invoeren waarvan al is vastgesteld dat ze niet effectief zijn, of waarvan dit pas over enkele jaren kan worden vastgesteld.
Deel bericht

Blog | Het hoge aantal dyslexieverklaringen op het havo is nog steeds niet onderzocht

15.04.19
Een interessant onderzoek dat plaatsvond binnen de Staat van het Onderwijs (SVHO) ging over dyslexie. Anna Bosman had gelijk. Veel “dyslexie’ gevallen worden veroorzaakt door slecht lees-spellingsonderwijs, al durft men deze conclusie in de samenvatting van het inspectieonderzoek merkwaardigerwijs niet te trekken.
Deel bericht

Depla opent nieuwe campus: Internationale School hoort bij ambities Breda

15.04.19
Bij een internationale stad hoort een internationale campus. Dit is een geweldige aanvulling op het bestaand onderwijsaanbod. In die campus aan de Mendelssohnlaan werken het Mencia de Mendoza Lyceum en de Internationale School Breda samen. De school heeft ruim vijftig docenten in 18 nationaliteiten.
Deel bericht

Scholen kunnen zelf bepalen of ze zzp’ers inhuren

15.04.19
Het is aan de schoolbesturen om te bepalen of ze zelfstandigen zonder personeel inhuren. De minister geeft aan dat hij het onwenselijk vindt als ‘onderwijsgevenden zich als zzp’er aanbieden met als oogmerk meer geld te verdienen’. Hij heeft echter geen principiële bezwaren tegen de inzet van zzp’ers. Het is aan de schoolbesturen om te kijken welke contractvorm mogelijk is.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)