Minister Slob wil het Frysk bij Onderwijsinspectie houden (en dus niet overhevelen naar de Provinsje)

12.04.19
Dit schooljaar houdt de Onderwijsinspectie een nieuw thema-onderzoek naar het Fries op school.In het basisonderwijs voldoet 31,7 procent van de scholen aan de kerndoelen Fries. Ruim 21 procent heeft een ontheffing voor Fries schrijfonderwijs, 5 procent heeft een volledig ontheffing.
Deel bericht

Dit zeggen scholen met ‘hippe’ concepten zelf over de kwaliteit van hun onderwijs

12.04.19
Op CSG Dingstede in Meppel (en 93 andere scholen in Nederland) kunnen leerlingen kiezen voor het technasium. Onze leerlingen krijgen het vak onderzoek & ontwerpen, waarbij ze aan de slag gaan met een vraagstuk van een externe opdrachtgever.Op de in 2015 opgerichte School of Understanding krijgen kinderen geen les in een klas maar in een ‘dorp’ met 100 tot 150 kinderen.
Deel bericht

LVO-directie trekt toestemming commerciële examentraining in

12.04.19
De directeur van het Bouwens van der Boijecollege, één van de scholen van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, trekt per direct de toestemming in voor commerciële examentrainingen die twee docenten wilden aanbieden op de school in Panningen. Aanvankelijk keurde de directie het idee goed. Maar: er is namelijk altijd de schijn van belangenverstrengeling
Deel bericht

Lezen in het vmbo

12.04.19
Het uitgangspunt daarbij is dat vmbo-leerlingen plezier beleven aan lezen en uitgroeien tot competente lezers. Voor veel vmbo-leerlingen is dat geen vanzelfsprekendheid, terwijl het belang van goed lezen in onze geletterde samenleving evident is. Op de website wordt praktische aan-de-slag-informatie aangeboden gekoppeld aan recent lees- en taalonderzoek gericht op het vmbo.
Deel bericht

Maak van het bespreken van een toets een leeractiviteit met leerlingen als expert!

12.04.19
Met een toets kun je meten waar de leerling op dat moment staat. En je wilt dat leerlingen van een toets leren. Daarom wordt er vaak nabesproken. Maar dat kan saai en langdradig zijn. Bespreek daarom niet alles na, maar alleen de opgaven waar leerlingen moeite mee hebben. En laat de leerlingen zelf nabespreken, met behulp van experts. Die experts, dat zijn ook leerlingen.
Deel bericht

Lancering website lezeninhetvmbo.nl

12.04.19
Op vrijdag 12 april lanceerden Stichting Lezen en SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, de nieuwe website lezeninhetvmbo.nl. Dit initiatief van Stichting Lezen en SLO voorziet in een digitale plek waar informatie over leescompetentie en leesmotivatie in het vmbo overzichtelijk bij elkaar staat.
Deel bericht

Vmbo’ers lezen slecht: scholen komen met verplichte leesuren

12.04.19
Tienduizenden vmbo’ers lezen zo slecht dat ze niet begrijpen wat er op papier staat. Middelbare scholen voeren verplichte leeslessen in om hun taalgebruik op te krikken. Ook het mbo volgt. ‘Ze kijken liever een filmpje op YouTube dan dat ze een tekst lezen.’
Deel bericht

Zet alle leerlingen, van vmbo tot vwo, in de brugklas bij elkaar

12.04.19
Het belangrijkste is onze tweejarige brugklas, waar alle kinderen met een vmbo-advies tot vwo-advies bij elkaar zitten. Dat is vrij uniek in Nederland. Wij doen dat heel bewust om leerlingen uit te dagen en de selectie uit te stellen. Het helpt enorm. Van de vwo-leerlingen zat vorig jaar 45 procent boven het niveau van het basisschool­advies.
Deel bericht

Reactie ministers: Goed onderwijs door duidelijkheid, transparantie en verantwoordelijkheid

12.04.19
Het Nederlands onderwijs is van hoog niveau. Jongeren komen makkelijk aan een baan en de kansenongelijkheid lijkt niet langer groter te worden. Toch staat het onderwijs onder druk als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de veranderende arbeidsmarkt, sociale scheidslijnen in de samenleving en het lerarentekort.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)