Minister Van Engelshoven reikt award uit aan Muziekdocent van het Jaar

21.06.19
Ingrid van Engelshoven - minister OCW - en Songfestivalwinnaar Duncan Laurence reiken op woensdag 26 juni de award voor Muziekdocent van het Jaar uit. De uitreiking vindt plaats in samenwerking met het Segbroek College in Den Haag. Dit jaar wordt de Muziekdocent van het Jaar verkiezing voor het eerst georganiseerd. Buma Cultuur is initiatiefnemer van de verkiezing.
Deel bericht

5 miljoen om scholen te verduurzamen

21.06.19
De lening kan vooralsnog gebruikt worden voor vijf energiebesparende maatregelen:Het Nationaal Energiebespaarfonds start, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met een pilot om scholen financieel te helpen hun schoolgebouw te verduurzamen: de Scholen Energiebespaarlening. Voor deze laagrentende leningen is 5 miljoen beschikbaar.
Deel bericht

Een pestend kind kan ouders in de VS een flinke boete opleveren

21.06.19
In Wisconsin Rapids in Wisconsin (USA) ligt een opmerkelijk wetsvoorstel op tafel. Volgens het voorstel kunnen ouders een boete (tot 313 dollar, omgerekend 278 euro) krijgen wanneer hun kinderen andere kinderen pesten. De stad vond inspiratie in Plover, een ander stadje in dezelfde staat, dat in 2015 als een van de eerste steden in de VS een boetesysteem bij pestgedrag wettelijk vastlegde.
Deel bericht

LAKS: problemen rond examens geen incidenten, grondige aanpak vereist

21.06.19
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren vraagt om snelle actie van de politiek en scholen. Naar aanleiding van de fouten rondom de schoolexamens op het Calvijn College te Amsterdam en de misstanden vorig jaar in Maastricht, trekt het LAKS aan de bel over problematiek rond de examens. Volgens het LAKS gaat het structureel mis en zijn deze twee zaken zeker niet de enige twee.
Deel bericht

Het is nu zaak door te pakken; dit mag nooit meer gebeuren.

21.06.19
Wij moeten er met alle scholen voor zorgen dat het nooit meer gebeurt.' Dat zegt voorzitter van de VO-raad Paul Rosenmöller De VO-raad heeft – op basis van de aanbevelingen van de commissie – negen actielijnen opgesteld om de schoolexaminering te versterken. De ALV van de VO-raad stemde vorige week in met deze acties; dit betekent dat alle leden geacht worden zich hier aan te houden
Deel bericht

Een lege stoel in het klaslokaal: Campagne op scholen tegen uithuwelijken

21.06.19
Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA), in 2015 opgericht als een kennis- en expertisecentrum, start donderdag vlak voor de zomervakantie, met de campagne ‘Wacht niet tot het te laat is.’ Klasgenootjes van leerlingen waarvan vermoed wordt dat ze gevaar lopen worden opgeroepen dat te melden.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)