Amsterdam: Ouders uitgelote leerlingen stappen naar rechter

20.06.19
Een groep ouders van leerlingen die bij de loting niet zijn geplaatst op hun middelbare school van voorkeur, stapt naar de rechter. Zij eisen dat scholen extra plekken creƫren, zodat meer kinderen alsnog terecht kunnen.Volgens hen zijn de spelregels voor de loting voor middelbare scholen tussentijds veranderd en vinden dat onaanvaardbaar.
Deel bericht

Gelijke Kansenaanpak: subsidieregeling vrijroosteren leraren opnieuw opengesteld

20.06.19
Twintig schoolbesturen in het PO en VO kunnen gebruikmaken van de tweede subsidieronde om leraren vrij te roosteren. Scholen met veel achterstandenproblematiek krijgen zo de kans om te investeren in activiteiten op het gebied van coaching en in intensieve begeleiding van leerlingen. Besturen die subsidie krijgen, zijn verplicht om mee te werken aan het monitoronderzoek en de evaluatie.
Deel bericht

Onderbouw voortgezet onderwijs kan moeilijk bevoegde leraren vinden

20.06.19
Nederland is daarmee binnen Europa een middenmoter. In Belgiƫ kost het tweemaal zo veel moeite leraren met de juiste papieren te vinden. In de Scandinavische landen is dat juist weer veel minder. In Finland komt onbevoegdheid nauwelijks voor. Slechts 2 procent van de scholen meldt problemen met het vinden van bevoegde leraren, en dat terwijl alle docenten daar een masteropleiding hebben.
Deel bericht

Leraren blij met baan, maar willen meer waardering

20.06.19
De overgrote meerderheid van de Nederlandse leraren is blij met hun baan. Dat blijkt uit het internationale onderzoek TALIS 2018, melden de onderwijsministers. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat maar drie op de tien leraren vinden dat hun beroep genoeg maatschappelijke waardering krijgt. Het is volgens de ministers nodig de positieve kanten van het beroep meer in de schijnwerpers te plaatsen.
Deel bericht

Tientallen scholieren Calvijn College moeten schoolexamens inhalen

20.06.19
Tientallen scholieren van het Amsterdamse Calvijn College moeten een deel van hun schoolexamen inhalen voordat de definitieve uitslag van hun eindexamen kan worden vastgesteld. Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat ze een of meerdere toetsen van het schoolexamen niet hebben gemaakt. Het gaat om vmbo-leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)