Betere opvang nodig voor slachtoffers loverboys

08.07.19
Naar schatting lopen jaarlijks negentig slachtoffers van seksuele uitbuiting weg uit de instelling waar zij ter bescherming zijn geplaatst. Om weglopen te voorkomen, moet de opvang van deze meisjes verbeteren, stelt Defence for Children. Slachtoffers van seksuele uitbuiting die weglopen uit jeugdhulpinstellingen hebben een groot risico om opnieuw te worden uitgebuit.
Deel bericht

Wandel mee door grillig onderwijsland [opinie]

08.07.19
Lerares Nederlands Dietske Geerlings is voorstander van onderwijs waarbij de leerling zelf op zoek gaat naar kennis. Nieuwe scholen staan in de steigers. Docenten volgen samen maatschappelijke veranderingen, zodat zij ‘zinvol onderwijs’ kunnen bieden. Ondertussen zetten collega’s zonder enige schroom de zaag erin, omdat deze nieuwlichterij de ondergang van het onderwijs zou betekenen.
Deel bericht

Leerlingen in voortgezet speciaal onderwijs krijgen diploma

08.07.19
Voortaan krijgen leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs een schooldiploma. Daarmee wil minister Slob (basis- en voortgezet onderwijs) leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs de erkenning geven die zij verdienen. De minister gaat dit in de wet regelen.
Deel bericht

Leerlingen Nordwin College Sneek winnen Waste Battle SWF

08.07.19
Team 'De Brainstormers' van het Nordwin College is winnaar van de ‘Waste Battle Súdwest-Fryslân 2019’, Zij willen het komende schooljaar drie lessen over zwerfafval verzorgen aan leerlingen van het basisonderwijs. ,,Dit idee richt zich echt op het voorkómen van zwerfafval en we verwachten dat het stukje herhaling goed werkt''
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)