De leerlingen van ISK De Toekomst gaan graag naar school

11.07.19
Twaalf verschillende nationaliteiten in één klas. Je ziet het op ISK De Toekomst in Gorinchem waar nieuwkomers de Nederlandse taal leren. En nee, dat zijn niet alleen maar asielzoekers. Ook kinderen van arbeidsmigranten, expats of bijvoorbeeld immigranten vinden hier hun plek. Twee jaar lang wordt er op deze school intensief gewerkt aan het leren van de Nederlandse taal
Deel bericht

Juridische machtsstrijd om Haga Lyceum betreedt onontgonnen terrein

11.07.19
Martijn Nolen, gepromoveerd op de positie van onderwijsbestuurders, noemt de inzet van een aanwijzing ‘een paardenmiddel’. “Berichten over de inhoud van het inspectierapport geven mij voor nu niet de indruk dat sprake is van financieel wanbeleid. Het oogt als een potje armworstelen tussen overheid en Haga.” Nolen bepleit de benoeming van een mediator om een uitweg te vinden in de impasse.
Deel bericht

Feedback geven op conceptvoorstellen curriculum.nu

11.07.19
Tot en met 11 augustus kunt u feedback geven op de conceptvoorstellen van de verschillende ontwikkelteams van curriculum.nu. Curriculum.nu kent negen verschillende ontwikkelteams van leraren en schoolleiders.
Deel bericht

Handreiking krimp voortgezet onderwijs

11.07.19
De VO-raad en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren hebben een handreiking over krimp gepubliceerd. De handreiking is bedoeld voor schoolbestuurders en -leiders en leerlingen. Ze krijgen tips aangereikt over hoe ze met de gevolgen van demografische krimp kunnen omgaan, zoals om vragen als ‘Wat zijn mogelijke maatregelen om de gevolgen van leerlingendaling tegen te gaan?’
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)