Elk jaar meer leerlingen naar GeoFort!

08.02.19
Afgelopen jaar hebben maar liefst 12.604 leerlingen GeoFort een bezoek gebracht. Hiervan kwam circa 38% vanuit basisscholen en 62% vanuit het voortgezet onderwijs. Elk jaar mogen we weer meer leerlingen verwelkomen op het fort en ze interesseren en enthousiasmeren voor de geo-sector. GeoFort wil zoveel mogelijk leerlingen enthousiast maken voor de toekomst van onze planeet.
Deel bericht

Internationale Schakelklassen Peer2Peer in Amstelveen

08.02.19
Leerlingen van drie scholen voor het VO in Amstelveen gaan nieuwkomers van hun eigen leeftijd begeleiden bij hun dagelijkse bezigheden. Doel is dat de nieuwkomers in contact komen met leeftijdgenoten en zo sneller integreren in de samenleving. De nieuwkomers worden gedurende minimaal vijf maanden begeleid bij schoolzaken en samen activiteiten ondernemen.
Deel bericht

Rijswijk heeft succes met aanpak schoolverzuim

08.02.19
Vanaf najaar 2017 wordt er door leerplichtambtenaren in de regio volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim gewerkt. Door deze aanpak wordt geprobeerd jongeren eerder via de hulpverlening op weg te helpen. Het inzetten van de juiste hulpverlening is van groot belang. De leerplichtambtenaren in Rijswijk verwijzen jongeren relatief vaak door voor een Halt-afdoening spijbelen.
Deel bericht

Onderzoek inspectie naar aanbod Friese taal op school

08.02.19
De Onderwijsinspectie doet tot 2030 twee maal een extra thematisch onderzoek naar het aanbod van Fries op scholen. Ze voert daartoe steekproeven uit op scholen met verschillende taalprofielen, meldt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Zij reageert in een brief op kritiek van de Fryske Beweging.
Deel bericht

Steinse school wint meteo-award

08.02.19
De Steinse basisschool Kerensheide heeft een opmerkelijke prijs in de wacht gesleept: de Gedonder met het Weer Award. De leerlingen van groep acht rolden als winnaars uit de bus na een intensief lesprogramma over meteorologie, klimaatverandering en de gevolgen van weersextremen. Alle scholen in de gemeente Stein hebben meegedaan aan het programma
Deel bericht

Primair onderwijs werkt elke dag aan het klimaat

08.02.19
Gisteren demonstreerden duizenden (overwegend middelbare) scholieren op het Malieveld voor het klimaat. In het primair onderwijs zijn weinig 'klimaatspijbelaars', maar dat wil niet zeggen dat het klimaat hier niet leeft! Basisscholen dragen op vele manieren hun steentje bij. En dat doen ze niet alleen vandaag. Drie manieren waarop de sector werkt aan duurzaamheid.
Deel bericht

Minister Slob noemt nepleerlingen RTL 'niet acceptabel'

08.02.19
Minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media vindt de nepleerlingen die RTL heeft geïntroduceerd op een middelbare school in Veenendaal "niet acceptabel".
Deel bericht

Scholieren filmen leraar die porno kijkt op school in Lochem: docent geschorst

08.02.19
Een docent van het Staring College in Lochem is donderdag geschorst nadat hij porno keek in een klaslokaal. Leerlingen waren daar getuige van en legden het tafereel op video vast. Het schoolbestuur noemt het incident ‘onacceptabel’ en heeft de docent tot nader order geschorst.
Deel bericht

Informatica steeds meer in de knel door lerarentekort

08.02.19
Scholen staan vanwege het lerarentekort onder toenemende druk om het keuzevak informatica in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs te schrappen, meldt het Financieele Dagblad. Het aantal scholen dat informatica aanbiedt als keuzevak in de bovenbouw van havo en vwo is sinds 2011 gedaald van 300 naar 260, blijkt uit cijfers van DUO. Dat is minder dan de helft van alle middelbare scholen.
Deel bericht

Drentse scholen lossen tekort aan leerkrachten op met vakdocenten

08.02.19
Het ICO Centrum en Stichting PrimAH willen in maart beginnen met een pilotproject op drie scholen in Aa en Hunze. Het gaat in eerste instantie om kunstvakdocenten. Deze mensen hebben een lesbevoegdheid. We zijn nu met deze mensen een serie lessen aan het ontwikkelen. Het is de bedoeling dat het rekenen, taal en bijvoorbeeld aardrijkskunde in de lessen worden ingebed.
Deel bericht

Snel een baan en goed salaris? Kies een lerarenopleiding

08.02.19
Wie een studie wil doen met goede baankansen, moet een lerarenopleiding kiezen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het UWV. In de top 5 meest kansrijke hbo-opleidingen staan enkel lerarenopleidingen, met wiskundeleraar bovenaan.Afgestudeerden van tweedegraads lerarenopleidingen starten met de beste positie op de arbeidsmarkt
Deel bericht

Michel Rog (CDA): ‘Den Haag houdt behoefte aan vergelijken scholen op basis van eindtoets’

08.02.19
Er blijft behoefte aan beheerszucht vanuit de politiek, constateert Michel Rog in de week dat zijn motie werd aangenomen die de positie van alternatieve eindtoetsaanbieders verankert. “Den Haag wil scholen kunnen meten en wegen en vergelijken op basis van beperkte variabelen.”
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)