Beleef de Lente in de klas

09.02.19
Op 17 februari is het zover. Dan gaat Beleef de Lente 2019 van start in het radioprogramma Vroege Vogels. Wist u dat er speciaal voor leerkrachten van het basisonderwijs een speciale In de klas-pagina staat op de website van Beleef de Lente. Met veel goed en gratis lesmateriaal voor alle groepen en een selectie aan leerzame video's. Bent u een leerkracht, neem graag een kijkje.
Deel bericht

Pseudonimisering leerlinggegevens

09.02.19
Om de privacy van leerlingen bij het gebruik van digitale systemen te beschermen, kunnen schoolbesturen een pseudoniem – een zogenoemd ECK iD - voor leerlingen aanmaken. Besturen worden opgeroepen zich voor 16 februari aan te melden. De noodzaak om leerlingengegevens uit privacyoverwegingen te beschermen met een ECK iD is verankerd in de Wet pseudonimiseren.
Deel bericht

Werkdrukakkoord bestaat een jaar

09.02.19
Zaterdag 9 februari bestaat het werkdrukakkoord in het primair onderwijs een jaar. OCW lanceert daartoe een visual met in het kort de praktische punten van het werkdrukakkoord op een rijtje en de gekozen oplossingen door scholen ter inspiratie, en een Slobcast, een video over de aanpak tegen werkdruk. De visual is te vinden op de Facebookpagina van het ministerie van OCW.
Deel bericht

Imagoprobleem leraren: Onderwijs heeft last van het 'kleuterjufeffect'

09.02.19
Docenten vragen met een landelijke staking op 15 maart aandacht voor de hoge werkdruk en de lage salarissen in het onderwijs. Maar ook het tanende imago waar het beroep mee worstelt, lijkt een lastig te slechten probleem. Hoe komt het dat het imago van leraren zo is verslechterd? En wat moet er gebeuren om het op korte termijn weer op te poetsen?
Deel bericht

Onderwijsprijs Drenthe voor ISK Dr. Nassau College Assen en De Holtenhoek Vries

09.02.19
De Internationale Schakelklas van het Dr. Nassau College in Assen en basisschool De Holtenhoek in Vries hebben vrijdag uit handen van Drents Gedeputeerde Cees Bijl de Onderwijsprijs Drenthe 2017-2019 ontvangen. Met het winnen van de Onderwijsprijs Drenthe dingen de scholen mee naar de Nationale Onderwijsprijs, die op 27 maart in Leiden wordt uitgereikt.
Deel bericht

Jongeren leren reanimeren met 'School voor Hart'

09.02.19
De aftrap van de actie 'School voor Hart' vond 24 januari plaats in Oss. Op het Hooghuis locatie Stadion kregen zes docenten een uitgebreide reanimatietraining. Het doel van School voor Hart is dat elke leerling aan een middelbare school in Oss leert reanimeren. Dit doen ze door per school een aantal docenten op te leiden zodat zij het weer aan hun leerlingen kunnen leren.
Deel bericht

Scholen Westerveld pakken zelf lerarentekort aan: baan en studiebeurs voor 'heel goede' Pabo-studenten

09.02.19
Scholieren, die overwegen voor de Pabo te kiezen, nodigen wij uit mee te lopen in een van onze scholen. In plaats van vakken vullen bij de supermarkt, kunnen ze bij ons ook een zakcent verdienen. Kiezen ze voor de lerarenopleiding, dan garanderen wij hen een stageplek en, als ze heel goed afstuderen, een baan. Daarnaast zijn we bereid een aanzienlijk deel van de studiekosten te betalen.
Deel bericht

Een vierdaagse schoolweek kan een oplossing zijn (Column)

09.02.19
Je zou denken dat kinderen dan minder leren, maar het tegendeel is waarschijnlijk waar. Uit een Amerikaans onderzoek uit 2017, opgezet om de schadelijkheid van de vierdaagse schoolweek te meten, bleek dat basisschoolkinderen juist beter gingen presteren. Een experiment op basisschool De Wissel in Hoorn wijst op hetzelfde: kinderen zijn beter uitgerust en werken geconcentreerder.
Deel bericht

Wat is er mis met een vierdaagse schoolweek?

09.02.19
Het lerarentekort loopt de komende jaren op naar 10.000 voltijdsaanstellingen. We moeten kritisch naar het curriculum kijken. Je moet niet vergeten wat het onderwijs allemaal op het bord krijgt: lessen over sociale media, gezond eten, seksuele voorlichting. Als je focust op de kern van het onderwijs, taal en rekenen, zijn er zeker mogelijkheden om de schoolweek te verkorten.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)