Leraar en leerling gebaat bij helder smartphonebeleid op school

10.05.19
Smartphones in de klas, verbieden of toestaan? In Frankrijk is er inmiddels een landelijk verbod, maar ook in Nederland is er volop discussie. Scholen zijn niet geholpen bij een eenzijdig antwoord, het gaat juist om het maken en volgen van integraal beleid dat past bij de school.
Deel bericht

Beste score Centrale Eindtoets sinds jaren

10.05.19
De Centrale Eindtoets in groep 8 is dit jaar beter gemaakt dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit informatie van het College voor Toetsen en Examens. Dit jaar behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 536,1. In 2017 en 2018 was de gemiddelde standaardscore 535,6, terwijl die score 534,9 bedroeg in 2016.
Deel bericht

Negen ton voor techniekonderwijs Beilen

10.05.19
Het college van B en W van Midden-Drenthe wil ruim 9 ton extra beschikbaar stellen om vmbo techniekonderwijs mogelijk te maken in de nieuwe vo-school in Beilen. Op dit moment wordt in Beilen geen techniekonderwijs aangeboden. In de afgelopen tijd hebben de scholen onderzocht of het mogelijk is om dit in de nieuwbouw gezamenlijk op te pakken.
Deel bericht

Geef je feedback op de voorstellen voor vernieuwing van de landelijke onderwijsdoelen

10.05.19
De komende periode is er opnieuw mogelijkheid om te reageren op de voorstellen. Dat kan online of tijdens de consultatiebijeenkomsten die worden georganiseerd. Na verwerking van de feedback overhandigen de leraren en schoolleiders hun definitieve voorstel in het najaar aan de minister. Naar verwachting zal de Tweede Kamer zich eind 2019 uitspreken over de opbrengsten en het vervolg.
Deel bericht

Leerlingen die school vernielden moeten op andere plek examen doen

10.05.19
Acht leerlingen van het Ichtus Lyceum in Driehuis mogen hun examens niet in de school afleggen en maar op een andere locatie maken. Ze waren betrokken bij een uit de hand gelopen eindexamenstunt. Daarbij is voor 60.000 euro schade aangericht aan lokalen en meubilair. Ze zijn niet welkom op de diploma-uitreiking en worden samen met andere leerlingen aansprakelijk gesteld voor de schade.
Deel bericht

Philip helpt kinderen volgens de 'Beau van Erven Dorens-methode'

10.05.19
Hans Spekman van het Jeugdeducatiefonds is enthousiast over de aanpak van de Bergkristal in Rotterdam-Noord. Daar volgen 75 kinderen speciaal basisonderwijs en veel van hen komen uit een achterstandswijk. Hoe gaan zij daar te werk? Kind zonder bed, en dan? Vooral de inzet van maatschappelijk werker Philip Pietermaat kan op lof rekenen.
Deel bericht

Verbeterde verzuiminformatie op duo.nl

10.05.19
Alle informatie over verzuim, kun je voortaan vinden op één centrale pagina. De nieuwe pagina biedt extra ondersteuning om ongeoorloofd verzuim op de juiste manier te melden. Naast informatie over de verschillende verzuimsoorten, kun je onder andere gebruikmaken van een online keuzehulp en een beslisboom. Daarmee kun je snel en eenvoudig bepalen welke verzuimsoort je moet melden.
Deel bericht

Scholengroep Katwijk deelt nog steeds welkomstpremies uit

10.05.19
De Stg Andreas College in Katwijk deelt nog steeds welkomstbonussen uit aan docenten die binnen de scholengroep aan de slag gaan. Docenten met een tweedegraads bevoegdheid krijgen een bonus van zesduizend euro. Eerstegraders kunnen bij specifieke vakken rekenen op een bonus van tienduizend euro. De AOb wijst de inzet van bonussen af. “Er gaat een hele verstorende werking vanuit”
Deel bericht

Leerlingentekort leidt tot sluiting school in Ferwert

10.05.19
De locatie in Ferwert van het Friese Dockinga College gaat aan het einde van dit schooljaar dicht. De sluiting is nodig vanwege het leerlingentekort. Achttien leerlingen hadden zich voor het komend schooljaar 2019-2020 aangemeld bij de school voor vmbo, havo en vwo in Ferwert. “Als we waren doorgegaan hadden we 99 leerlingen gehad op de hele school”.
Deel bericht

Scholen moeten duidelijker nee zeggen

10.05.19
Met een sober, inzichtelijk curriculum kunnen scholen straks beter afbakenen wat hun onderwijsdoelen zijn. De voormalige docent Slob kan wel zeggen waarom de kerndoelen van het BaO en VO aan herziening toe zijn: ‘De laatste keer dat deze kerndoelen zijn herzien was in 2006. Bieden we nog de goede dingen aan op school? Spelen we in op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving?
Deel bericht

Bijna tienduizend examenklachten, helft over havo wiskunde A

10.05.19
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren had het er op de eerste dag van de eindexamens meteen maar weer druk mee. Een uurtje voor sluitingstijd hadden al 9.000 scholieren de eindexamenklachtenlijn weten te vinden. Zo'n beetje de helft klaagde over het examen havo wiskunde A. Dat was volgens veel scholieren te lang en te moeilijk.
Deel bericht

Steeds meer jongens dan meisjes ‘stromen af’ op de middelbare school

10.05.19
Hoewel ze hun schooladviezen allang binnen hebben, kijken achtstegroepers en hun ouders deze week reikhalzend uit naar de uitslag van de eindtoets. Gaat die bevestigen wat de juf of meester adviseerde? Of leidt die tot een heroverweging? Limburgse onderzoekers constateren dat sinds in 2015 het schooladvies leidend werd de afstroom niet is toegenomen.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)