'CBS-cijfers over lagere schooladviezen laten zien: er is iets mis met ons stelsel'

13.04.21
Groep 8-leerlingen kregen in schooljaar 2019-20 gemiddeld een definitief schooladvies dat lager uitviel dan in voorgaande jaren. De oorzaak is het schrappen van de eindtoets, daardoor kon het schooladvies niet naar boven bijgesteld worden. ,,Deze cijfers laten zien dat er iets elementair mis is met ...
Deel bericht

In onderwijs veel werknemers met pensioen

13.04.21
Het onderwijs behoort tot de sectoren waarin vorig jaar relatief veel werknemers met pensioen gingen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Deel bericht

Opinie | Het vak Levensbeschouwing daagt leerlingen uit het leven op een genuanceerde en verbindende manier te beschouwen.

13.04.21
Het Expertisecentrum Levensbeschouwing en Religie (Lervo) wil een leerplan ontwikkelen voor levensbeschouwing en religie in het voortgezet onderwijs (de Verdieping, 29 maart). Want het vak mist nu status.
Deel bericht

Vlaams onderwijs na paasvakantie nog deels op afstand

13.04.21
Het lager en middelbaar onderwijs in Vlaanderen begint na de paasvakantie op maandag 19 april weer maar leerlingen van de vier hoogste klassen krijgen voor de helft toch nog les op afstand.
Deel bericht

Enquête: Extra lerarengeld is niet op de juiste plek beland

13.04.21
Leraren en ondersteuners vinden dat ze veel te weinig zijn betrokken bij de verdeling van 150 miljoen euro extra voor het voortgezet onderwijs. Sterker nog, het leeuwendeel van de medewerkers op middelbare scholen heeft volgens een enquête geen idee wat er met het geld is gebeurd of zegt dat het niet is uitgegeven.
Deel bericht

Vooral meisjes kregen in schooljaar 2019/’20 een lager eindadvies

13.04.21
Basisschoolleerlingen in groep 8 van het schooljaar 2019/’20 kregen te maken met een definitief schooladvies dat lager uitviel dan in voorgaande jaren. Door het vervallen van de eindtoets vanwege de coronacrisis kon het schooladvies niet naar boven bijgesteld worden.
Deel bericht

Minder zij-instromers door corona

13.04.21
Het aantal zij-instromers in het primair onderwijs neemt af. In Amsterdam wordt de doelstelling van 160 zij-instromers 'in het beroep' dit jaar waarschijnlijk niet gehaald.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)