India sluit internet voor miljoenen mensen af om examenfraude tegen te gaan

28.09.21
De Indiase overheid heeft zondag voor ruim 25 miljoen inwoners het internet afgesloten om te zorgen dat examenkandidaten van een groot lerarenexamen geen fraude konden plegen.
Deel bericht

Opinie | 93 duizend leerkrachten krijgen er wat bij. En de 28 duizend onderwijsondersteuners dan?

28.09.21
Wie in het onderwijs werkt als onderwijsassistent, in een zorgfunctie, als administratieve kracht of als IT’er, is onmisbaar voor de school. Maar zij verdienen minder dan vergelijkbare werknemers in andere sectoren.
Deel bericht

Onderwijsinspectie maakt zich zorgen over nieuwe onderwijsvorm voor 10- tot 14-jarigen

28.09.21
Het merendeel van de scholen die de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs wil bevorderen door tien- tot veertienjarigen apart les te geven, bewaakt de kwaliteit van hun onderwijs onvoldoende.
Deel bericht

Vordering OCW valt weg: Reserves schoolorganisaties dalen

28.09.21
Met de invoering van het wetsvoorstel vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs vervalt de jaarlijkse vordering op OCW met ingang van verslagjaar 2022. Dit heeft geen direct effect op de geldstromen, maar wel een fors negatief effect op de vermogenspositie van schoolorganisaties.
Deel bericht

Minister Slob spreekt schoolbesturen krimpregio’s toe op de Noordgouw

28.09.21
Maandag was minister Slob van Onderwijs te gast op Christelijk College de Noordgouw in Heerde tijdens de startbijeenkomst Incidentele Middelen Leerlingendaling. Schoolbesturen van scholen uit krimpregio’s die van de minister extra geld toegekend hebben gekregen kwamen daar bijeen.
Deel bericht

Bijna 200 miljoen euro nodig voor ‘gratis’ digitale devices

28.09.21
Als we in Nederland alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs gratis een digitaal device ter beschikking willen stellen, kost dat naar schatting 194 miljoen euro per jaar.
Deel bericht

Collegezaal bomvol, maar testen studenten zich nog wel?

28.09.21
Nu de collegezalen weer volstromen, rijst de vraag op of studenten en medewerkers nog wel een zelftest gaan afnemen. Volgens Martijtje Jongsma, bestuurder van de Algemene Onderwijsbond, lijkt die bereidheid tot testen niet hoog te zijn.
Deel bericht

Kinderpostzegelactie is begonnen

28.09.21
De Kinderpostzegelactie is van start gegaan. Kinderen uit groep 7 en 8 gaan de komende tijd langs de deuren om de kinderpostzegels te verkopen. Het geld dat daarmee wordt opgehaald gaat naar het goede doel. Dit jaar gaat het geld naar kinderen die het moeilijk hebben gehad door corona.
Deel bericht

Doorontwikkeling inclusievere VO-scholen vraagt betere randvoorwaarden en ondersteuning

28.09.21
Op 38% van de VO-scholen die werken aan inclusiever onderwijs is het aantal verwijzingen naar gespecialiseerd onderwijs afgenomen. Bij 44% is dat ongeveer gelijk gebleven en bij 12% toegenomen. Ondanks de substantiële vorderingen en geleverde inspanningen blijkt het in de praktijk lastig om meer leerlingen die extra onderwijszorg nodig hebben binnen de muren te houden van het reguliere VO.
Deel bericht

Blog | Hard Rock Meijsje neemt afscheid

28.09.21
Net 81 en dan afscheid nemen van je actieve rol in het onderwijs in het Hard Rock Hotel American in Amsterdam. Het werd afgelopen zondag een feestelijke bijeenkomst. The grand old lady (81) jaar van het Nederlandse onderwijs vierde haar verjaardag en gaat het wat rustiger aan doen, althans dat is de...
Deel bericht

1 op 5 jongeren slachtoffer huiselijk geweld, vooral jonge vrouwen

28.09.21
Een op de vijf jongeren tussen 16 en 24 jaar is tussen maart 2019 en april 2020 slachtoffer geworden van huiselijk geweld. Vooral meisjes en vrouwen hebben ermee te maken, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 12 procent van de gevallen ging het om structureel geweld.
Deel bericht

Goed onderwijs begint met het lezen van fictie

28.09.21
Leuk dat leesoffensief van boegbeelden en influencers. De echte strijd tegen ontlezing moet in de klas gebeuren, denkt Ewout van der Knaap.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)