Column | De leraar heeft een vriend aan de overheid

30.11.22
De uitgevers bieden je al lang niet meer alleen een lesboek, nee het is een ‘methode’: een werkboek met oefenvragen, een flitsende online-omgeving, een toetsenbank en presentaties die je in de les kan geven. En ze leveren nog professionalisering ook.
Deel bericht

Geopend: call for proposals voor onderzoek naar digitale onderwijsvormen in mbo en ho

30.11.22
De coronaperiode heeft de inzet van digitale onderwijsvormen zoals online, blended en hybride onderwijs in een stroomversnelling gebracht. In dit programma moet worden onderzocht hoe digitale onderwijsvormen bijdragen aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPOnderwijs).
Deel bericht

Uniek schoolgebouw: Inclusief Kindcentrum De Kroevendonk in Roosendaal

30.11.22
In je eigen buurt naar school: voor veel kinderen is het de normaalste zaak van de wereld. Maar voor kinderen met een beperking of ontwikkelingsachterstand is dat te vaak nog niet zo. Dat het anders kan bewijst inclusief kindcentrum De Kroevendonk in Roosendaal. In de nieuwbouw gaan kinderen met en zonder beperking samen leren en spelen.
Deel bericht

Kinderombudsman vraagt staatssecretaris aandacht voor toekomstperspectief kinderen en jongeren Groningen

30.11.22
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) heeft vorige week een plan bekend gemaakt om het mentale welzijn van kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied Groningen te verbeteren. De Kinderombudsman is blij dat de staatssecretaris veel aanbevelingen heeft overgenomen in de plannen. In een reactie vraagt de Kinderombudsman nog aandacht voor drie belangrijke punten.
Deel bericht

VO-raad, LOWAN en LAKS luiden noodklok over nieuwkomersonderwijs: urgent actie nodig

30.11.22
Het wordt steeds moeilijker voor Internationale Schakelklassen (ISK’s) om (goed) onderwijs voor alle nieuwkomersleerlingen te organiseren. De VO-raad luidt met LOWAN-vo en LAKS, voorafgaand aan een debat over dit thema op 30 november, in twee brieven aan de Tweede Kamer de noodklok en dringt aan op spoedige actie.
Deel bericht

Meisjes krijgen lager schooladvies

30.11.22
Tot en met het schooljaar 2018-2019 kregen jongens en meisjes in groep 8 van de basisschool een vergelijkbaar advies voor het voortgezet onderwijs. In de twee schooljaren daarna pakte het definitieve schooladvies voor meisjes echter lager uit en namen de sekseverschillen toe. The post Meisjes krijg...
Deel bericht

Vakbonden zijn het niet eens over cao leerlingenvervoer

30.11.22
Leden van de vakbond CNV Vakmensen zijn akkoord gegaan met een cao voor het leerlingen- en zorgvervoer. De vakbond FNV wees de voorstellen al eerder al af en deed dat dinsdag opnieuw. De staking die woensdag gepland staat gaat dan ook gewoon door.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)