Van 'onacceptabel' tot alle begrip: Kamer verdeeld over scholenoproep

04.02.19
Verbazing en boosheid maar ook steun en begrip in de Tweede Kamer om een oproep van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en CNV Schoolleiders aan scholen om zieke docenten niet te vervangen. Volgens verenigingen staan schoolleiders onder grote druk en kunnen ze door het niet vervangen van docenten een signaal afgeven aan politiek en samenleving.
Deel bericht

Zes tips voor een effectieve les

04.02.19
De Grote Zes. Zo noemt het Amerikaanse Institute of Education Sciences een rijtje instructiemethoden waarvan als een paal boven water staat dat ze werken, bij elk vak en voor leerlingen van elke leeftijd. Opvallend: lang niet iedereen past deze principes toe. De meeste leerboeken besteden er helemaal geen aandacht aan.
Deel bericht

Pabo’s in de lift, vooral meer 30-plussers

04.02.19
De pabo’s trekken ruim 10 procent meer studenten dan vorig jaar. Vooral het aantal 30-plussers dat de opleiding tot leraar basisonderwijs volgt is toegenomen. De pabo laat met in het hoger beroepsonderwijs de grootste absolute instroomtoename zien. De instroom in deze opleiding is met 10,2 procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar.
Deel bericht

Hebben scholieren meer tucht nodig?

04.02.19
Scholen zijn een ophoping van sociale thematiek, waar je te maken hebt met meer kinderen dan vroeger in eenoudergezinnen, toegenomen mondigheid, meer kinderen met ADHD of andere rugzakjes, en minder respect voor hiërarchie. Dat gecombineerd met de werkdruk van docenten, en de dreiging dat leerlingen snel iets hebben gefilmd is soms explosief.
Deel bericht

Wie ben ik, wie was jij?

04.02.19
In het weekend en tijdens de schoolvakanties (regio Zuid-Holland) geopend voor kinderen en hun begeleiders. Ervaar hoe tijd, plaats en de omstandigheden waarin je geboren wordt invloed hebben op de mogelijkheden en keuzes die je wel of niet hebt. Scholen kunnen verschillende programma's volgen met hun leerlingen.
Deel bericht

Oproep aan scholen om zieke docenten niet te vervangen

04.02.19
Ouders kunnen deze week voor een vervelende verrassing komen te staan. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en CNV Schoolleiders roepen directeuren op om geen vervangende docent te regelen bij een ziekmelding.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)