[EduAd] Interactieve digibordlessen met kinderboekenschrijvers tijdens de Kinderboekenweek

12.06.19
Geef je klas een onvergetelijke lees- en schrijfmaand! Boek 4 interactieve digibordlessen met bekende kinderboekenschrijvers. Grote leeshonger en veel schrijfplezier. Tip: 4e les in de Kinderboekenweek, met de schrijver live in de klas!
Deel bericht

Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs

12.06.19
Op grond van de subsidieregeling bieden 19 scholen in het primair onderwijs 30 tot 50 procent van de onderwijstijd in het Engels, Frans of Duits aan. Het doel van de pilot en de vervolgpilot is om de uitvoerbaarheid en de effecten van deze uitbreiding van onderwijstijd in beeld te brengen. Op basis hiervan kan worden afgewogen of het wenselijk is om dit voor alle scholen toegankelijk te maken.
Deel bericht

Webinar over school van de toekomst

12.06.19
Op 19 juni kunt u een webinar volgen van het Arbeidsmarktplatform PO over de school van de toekomst. Wat kan anders organiseren opleveren en hoe kan het onderwijs anders worden ingericht als daar behoefte aan is? Tijdens het webinar gaan ervaringsdeskundigen uit de praktijk, onderzoekers en visionairs met elkaar in gesprek. Het webinar is op woensdag 19 juni van 15.00 tot 15.45 uur.
Deel bericht

Nieuw lespakket wereldgodsdiensten voor het basisonderwijs

12.06.19
Een wereld vol verhalen – omgaan met culturele en levensbeschouwelijke diversiteit Kinderen van nu groeien op in een pluriforme samenleving. Als ouders en op school leren we ze graag een open houding aan ten opzichte van verschillende culturen en gebruiken.
Deel bericht

CDA wil debat over flexibele onderwijstijden

12.06.19
Minister Slob blijft bij zijn besluit te stoppen met het experiment flexibele onderwijstijden, ondanks onbegrip hierover bij de Tweede Kamer. De Kamer, onder aanvoering van CDA, VVD en D66, gaat donderdag met Slob hierover in debat. Leerlingen, ouders en leraren van goed presterende scholen verkeren door het besluit in onzekerheid over de toekomst van hun school.
Deel bericht

Basisscholen in Breda gaan techniekles geven

12.06.19
Momenteel komen kinderen pas op het voortgezet onderwijs met techniek in aanraking. Door het vuurtje vroeger aan te wakkeren, hoopt het Bredase onderwijsveld dat leerlingen sneller kiezen voor een opleiding in de techniek. De ontwikkeling van een zogenoemd Junior Techniek College is een van de plannen in de nieuwe Strategische Onderwijsagenda Breda.
Deel bericht

Taalachterstand voor het leven: groeiende groep jongeren verlaat school laaggeletterd

12.06.19
De Onderwijsinspectie constateert dat leerlingen minder goed presteren op kernvakken taal en rekenen. Een groeiende groep jongeren komt zelfs laaggeletterd van school. Een zeer zorgelijke ontwikkelingen, want hierdoor daalt de kans op werk of een vervolgopleiding. De Tweede Kamer debatteert donderdag over de aanpak van laaggeletterdheid.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)