Slob raadt leraren af via uitzendbureau te werken

16.07.19
Onderwijsminister Slob raadt leraren af om via een uitzendbureau te gaan werken. Zijn advies is ‘om voor een duurzaam dienstverband te kiezen’. Dat zegt hij in antwoord op Kamervragen van Kirsten van den Hul van de PvdA. Haar vragen aan de minister volgden op een artikel van de Algemene Onderwijsbond over de beginnende leerkracht Donny Stumpel.
Deel bericht

Kermiskinderen moeten na basisschool vaak naar een pleeggezin

16.07.19
Kinderen die hun ouders helpen op de kermis reizen mee van plek naar plek. Omdat de kermis vaak verplaatst, reist er meestal ook een basisschool mee. Maar er is geen reizende middelbare school. Josetta woont daarom sinds een jaar bij een pleeggezin. Daardoor kan ze verder met school, maar ze mist haar ouders en het leven op de kermis heel erg.
Deel bericht

Vanaf schooljaar 2020/2021 nieuw experiment en onderzoek flexibele onderwijstijden

16.07.19
In de motie Heerema verzoekt de Kamer de regering het wettelijk mogelijk te maken dat scholen die voldoen aan nader vast te stellen voorwaarden, zoals instemming van de medezeggenschapsraad en waarborgen voor de onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en onderwijsfilosofie, af kunnen wijken van de centraal vastgestelde vakanties en de schoolweek van vijf dagen.
Deel bericht

Klein deel werkloze leraren kan terug voor de klas

16.07.19
Een klein deel, zo’n 2.750 van de 11.000 leraren uit het PO die op dit moment een ww-uitkering ontvangen, kan in potentie terugkeren voor de klas. Grofweg is de onderzochte groep als volgt te verdelen: 29 procent geeft aan niet meer te kunnen of willen werken in de onderwijssector. 48 procent wil wel aan de slag in het onderwijs, maar niet als leerkracht en 23 procent wil terug voor de klas
Deel bericht

Mogelijk meer subsidie voor zij-instromers

16.07.19
De onderwijsministers Slob en Van Engelshoven onderzoeken of er meer subsidie kan komen voor zij-instromers. Het aantal subsidieaanvragen voor zij-instromers neemt fors toe. Vorig jaar is voor bijna 1000 zij-instromers subsidie verstrekt. Dit jaar lag het aantal aanvragen tot de zomervakantie al boven de 1100. Het betekent wel dat het huidige budget niet toereikend is.
Deel bericht

Kinderen Ugchelen kunnen niet in hun eigen dorp naar school

16.07.19
De basisscholen in Ugchelen zitten vol. De scholen staan goed aangeschreven en zijn ook populair bij ouders die niet in het dorp wonen. Met als gevolg dat voor zeker negentien Ugchelse kinderen geen plek is. Nathan Stukker, wethouder in Apeldoorn, legt uit dat ouders keuzevrijheid hebben. En dat voor alle kinderen een plek is op een school binnen een straal van twee kilometer van hun huis
Deel bericht

Miljoenen extra voor scholen krimpregio's

16.07.19
Middelbare scholen die kampen met een dalend aantal leerlingen krijgen er extra geld bij. Onderwijsminister Slob maakt de komende jaren tot 48 miljoen euro vrij om te zorgen dat er ook in de plattelandsregio’s een school in de buurt blijft.Ik wil dat regio’s een toekomstbestendig onderwijsaanbod kunnen realiseren dat bestand is tegen krimp en tegelijk goed en bereikbaar is.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)