Kamer wil meer passend onderwijsgeld in de klas

15.07.19
Waarom moet al dat geld worden opgespaard? En zijn al die uitgaven voor directies, raden van toezicht, personeel en huisvesting van samenwerkingsverbanden nu werkelijk allemaal wel nodig? Het signaal van de Kamer is duidelijk. De politiek heeft genoeg van de passend onderwijsbureaucratie en wil waar – lees: goed onderwijs en zorg – voor ons belastinggeld.
Deel bericht

School krijgt Gelukswerker

15.07.19
De Juliana van Stolbergschool (Hoogeveen) heeft vanaf nu een gelukswerker. Want als er ballast zit in je hoofd, is er geen ruimte voor een rekensommetje. Werken aan geluk werkt een heleboel kanten op: het geeft kinderen de rust geeft om te kunnen leren én een gelukswerker kan voorkomen dat kinderen worden doorverwezen voor ernstiger (en duurdere) zorg.
Deel bericht

Regelingen en wijzigingen rondom eindtoets po

15.07.19
Het College voor Toetsen en Examens heeft de Regeling toetsreglement van de centrale eindtoets po schooljaar 2019-2020 vastgesteld. Ook is de afnameperiode van de centrale eindtoets po voor schooljaar 2020-2021 bepaald. De centrale eindtoets omvat de domeinen taal, rekenen en wereldoriëntatie (facultatief).
Deel bericht

Identiteit is nergens zo’n item als op een samenwerkingsschool

15.07.19
Volgend jaar verdwijnt cbs De Paedwizer in Beetsterzwaag na ruim 125 jaar als zelfstandige school. Die gaat verder als samenwerkingsschool met obs De Trime. Ik durf te stellen dat er nergens zo veel aandacht voor identiteitsvorming is als op een samenwerkingsschool, vertelt directeur Dijkstra. Wij praten al twee jaar met elkaar over normen en waarden.
Deel bericht

Leerkrachten ontvangen diploma van minister

15.07.19
Ik wilde persoonlijk vertellen hoe blij ik ben dat we weer nieuw talent erbij hebben voor het basisonderwijs. Deze diploma-uitreiking leek mij een geschikt moment om mensen te bedanken voor het feit dat zij kozen voor het prachtige vak van leraar BaO, aldus de minister. Zij nodigde de kersverse leerkrachten uit om in januari bij haar en minister Slob langs te komen om hun ervaringen te delen.
Deel bericht

Blog | Advies en eindtoets — beide eufemismen — Wat is ervan te vinden?

15.07.19
Dit is het eerste deel van de tien vragen over toetsen die wij stelden aan toetsexpert Ben Wilbrink. Het blijkt een zeer weerbarstige materie. Over een week deel 2. Ben Wilbrink: “Tien vragen over de eindtoets basisonderwijs. Laat ik eerst schetsen wat mijn positie is bij de overgang van basis...
Deel bericht

Plannen voor groots 'Kids concert' met alle groepen zeven in Castricum

15.07.19
De Stichting Kids in Concert (i.o.) wil op 20 juni 2020 in Castricum een concert geven met kinderen uit groep 7 van de basisscholen uit de omgeving. Castricum (inclusief Limmen en Akersloot) heeft dertien basisscholen, met gemiddeld dertig kinderen per klas van groep(en) 7 per school. Wanneer alle scholen meedoen wordt het een koor van ongeveer 400 kinderen.
Deel bericht

Hoe de overgang van de middelbare school anders kan: een tienerschool in Zevenbergen

15.07.19
Het Markland College voert 'verkennende gesprekken' met basisscholen in Zevenbergen om te kijken of de overgang tussen de onderwijsvormen beter kan. Dat leerlingen er moeite mee hebben, zien we op drie vlakken. Het cognitieve deel, dus de inhoud van de vakken, het metacognitieve, dat wil zeggen de planningsvaardigheden van de leerlingen, en de betrokkenheid van de ouders.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)