Mensenrechten en fundamentele vrijheden in artikel 23

14.03.19
We willen in de Grondwet vastleggen dat er wetten moeten komen die scholen verplichten eerbied voor mensenrechten en de fundamentele vrijheden bij te brengen’, zegt PvdA-fractieleider Lodewijk Asscher. De werkwijze van de islamitische school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam aantoont dat grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs moet worden aangepast.
Deel bericht

Gemeente Den Haag wil grotere rol bij aanvraag nieuwe scholen

14.03.19
Den Haag wil eerder in beeld komen als mensen een school willen stichten. Dat zei Onderwijswethouder Saskia Bruines. Zij ondertekende een brief waarin de vier grote steden, waaronder Den Haag, hun zorgen uiten over het oprukkend extremisme op islamitische scholen. Als het aan Bruines ligt, krijgt de gemeente in de toekomst een meer adviserende rol.
Deel bericht

Vrouwen kiezen minder vaak voor lerarenopleiding

14.03.19
De populariteit van de lerarenopleidingen bij meisjes daalt, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Koos in de jaren negentig meer dan een kwart van alle meisjes in het hbo voor een lerarenopleiding, inmiddels is dat teruggelopen naar 15 procent. Bij de jongens verloor het onderwijs rond de eeuwwisseling aan populariteit, maar kent sindsdien een stabiele belangstelling.
Deel bericht

Stakingsteller basisscholen loopt op

14.03.19
Het aantal basisscholen dat vrijdag gesloten is vanwege de landelijke onderwijsstaking groeit nog steeds. Inmiddels staat de stakingsteller op ruim 2300 scholen, meldt de Algemene Onderwijsbond. In het voortgezet onderwijs is de animo om te staken aanzienlijk lager. Ongeveer 30 middelbare scholen houden hun deuren vrijdag gesloten.
Deel bericht

Halsema: 'Leerlingen Cornelius Haga in parallelle samenleving'

14.03.19
Burgemeester Femke Halsema maakt zich zorgen dat de leerlingen van het islamitische Cornelius Haga Lyceum opgroeien in een 'parallelle samenleving,' met een 'afkeer van hun omgeving'. Voor ons is dit een groot dilemma. We hebben alleen zeggenschap over de huisvesting. De minister gaat over de inhoud van het onderwijs.
Deel bericht

Leerlingen van Reggesteyn hebben een bijbaan voor de klas

14.03.19
CSG Reggesteyn, Hogeschool Windesheim en twee basisscholen hebben de handen ineengeslagen. Het doel? Leerlingen enthousiast krijgen om als leerkracht aan het werk te gaan. Leerlingen van CSG Reggesteyn bieden voor een deel de oplossing door te helpen in een basisschoolklas. En ze krijgen er nog voor betaald ook. Ze helpen bij rekenen, taal en onderzoekend leren.
Deel bericht

Geslaagden vwo en havo kozen vaak schei- en wiskunde

14.03.19
Naast de verplichte vakken Nederlands, Engels en maatschappijleer kozen vwo-leerlingen die in 2017 slaagden voor hun examen het vaakst voor scheikunde, de havo-geslaagden voor wiskunde A. De gekozen vakken hangen voor een groot deel samen met de keuze voor een profiel. Duits was de meest gekozen tweede vreemde taal. Dit blijkt uit een onderzoek van het CBS op de examendata van 2016/’17.
Deel bericht

Rookverbod onderwijsterreinen

14.03.19
Vanaf 1 augustus volgend jaar mag er nergens meer worden gerookt op terreinen van onderwijsinstellingen. Het rookverbod geldt voor de pleinen van basisscholen tot en met de terreinen van universiteiten. Zo had eind vorig jaar 1 op de 5 basisscholen nog geen rookvrij schoolplein en in het middelbaar beroepsonderwijs mocht op 6 van de 7 schoolpleinen nog worden gerookt.
Deel bericht

Financiële bijdrage beïnvloedt voor 3% schoolkeuze

14.03.19
Voor 3 procent van de ouders beïnvloedt de hoogte van de schoolkosten hun schoolkeuze. Dit geldt zowel voor het PO als voor het VO, zo blijkt uit de Schoolkostenmonitor 2018-2019. Daarin staat dat in het PO het aandeel scholen met een lage vrijwillige ouderbijdrage is toegenomen naar één op de vijf. Desondanks is het gemiddelde bedrag tussen 2014 en 2018 nauwelijks afgenomen.
Deel bericht

Slob: ouderbijdrage altijd vrijwillig, ook bij tweetalig onderwijs

14.03.19
Minister Slob vindt dat de vrijwillige ouderbijdrage die veel scholen vragen, ook echt vrijwillig moet zijn. Hij vindt het onacceptabel dat kinderen op middelbare scholen worden uitgesloten van extra onderwijsprogramma's, als hun ouders niet hebben betaald. Slob zegt dat basisscholen inmiddels goed omgaan met kinderen van wie de ouders de bijdrage niet hebben betaald.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)