Grote zorgen Tweede Kamer na onderzoek salafistische moskeescholen.

11.09.19
Kinderen op salafistische moskeescholen leren dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen. Ook leren zij zich af te keren van de Nederlandse samenleving en de beginselen van gelijkheid en vrijheid.Op verschillende moskeescholen onderwijzen docenten dat moslimjongeren moéten vertrekken uit dit 'ongelovige land' om zich te vestigen in een islamitisch land.
Deel bericht

Veluwse scholen nemen deel aan E-waste Race

11.09.19
Tien basisscholen op de Noord-Veluwe nemen deel aan de E-waste Race. Een strijd om zo veel mogelijk afgedankte elektrische apparaten in te zamelen. Buurtbewoners kunnen afgedankte apparatuur aanmelden op www.ewasrerace.nl Op een vooraf afgesproken tijd worden de apparaten dan aan huis opgehaald door de scholieren.
Deel bericht

De schoolweging begrepen

11.09.19
Vanaf augustus 2020 geldt voor het PO een nieuwe schoolweging. Wijnand Gijzen schreef het gratis artikel 'de schoolweging begrepen' om nu alvast kennis op te doen over het effect van de schoolweging op het onderwijs. Op 8 april 2020 organiseren we een herhaalde kennisdag over dit thema (de dag van 2 december is al helemaal vol). Kijk voor alle details op www.schoolweging.nl
Deel bericht

Een Kamermeerderheid stemde voor verschillende onderwijsmoties.

11.09.19
De eerste, van Michel Rog (CDA) vraagt het kabinet te onderzoeken hoe schoolbesturen kunnen opkomen tegen een inspectieoordeel waar ze het mee oneens zijn. Nu kunnen scholen alleen bezwaar maken als ze het oordeel ‘zeer zwak’ krijgen. Voortaan moet dat ook bij andere oordelen kunnen. Ook moet de inspectie beter motiveren toe ze tot haar oordeel is gekomen.
Deel bericht

Scholen in actie voor meer speelmaterialen

11.09.19
Drie basisscholen uit Den Helder en eentje uit Julianadorp doen deze maand mee met een actie van Jantje Beton. Het gaat om “De kleine Jantje Beton loterij”, van 11 september tot en met 25 september. 35.500 leerlingen van 330 basisscholen verkopen twee weken lang lootjes voor hun school. Zij doen dit via het traditionele verkoopboekje, maar ook via de “Tikkie jij bent ‘m!” actie.
Deel bericht

Mensen uit onderwijs waarderen eigen kennis over ICT

11.09.19
Het lijkt erop dat docenten behoorlijk zelfverzekerd zijn op ICT-gebied. Zo beoordeelt maar liefst 87 procent de eigen kennis als goed of heel goed. Zij schatten de kennis van hun collega’s een stuk lager in. Scholen hebben volgens de ondervraagden een belangrijke taak in het up-to-date houden van de ICT-kennis, maar een derde van hen vindt dat hun onderwijsinstelling dit onvoldoende doet.
Deel bericht

Leraren hebben het goed in Nederland

11.09.19
Het is in Nederland voor jonge mensen aantrekkelijk om leraar te worden, aldus OESO. Het jaarsalaris van een startende leraar BaO is (omgerekend) ongeveer 9000 Amerikaanse dollar hoger dan het OESO-gemiddelde. Voor een leraar met 15 jaar ervaring loopt dat verschil op tot 17.000 dollar. Voor leraren in de onderbouw VO is het verschil ca. 9000 dollar; voor leraren bovenbouw ca. 7000 dollar.
Deel bericht

Slob: miljoenen voor basisonderwijs als sociale partners afspraken maken

11.09.19
Het kabinet stelt structureel 285 miljoen euro beschikbaar voor de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Het geld kan bijvoorbeeld worden besteed aan hogere lonen voor leraren. Minister Slob stelt wel als voorwaarde dat de sociale partners snel weer met elkaar om de tafel gaan om afspraken te maken over de besteding.
Deel bericht

Bijna niemand doet mee aan kortebroekenprotest Tim Hofman bij Calvijn College

11.09.19
De oproep van BNNVara-presentator Tim Hofman voor een kortebroekenprotest bij het Calvijn College in Goes heeft dinsdagochtend niet geleid tot een groot aantal jongens met blote benen. Een leerling had de hulp van de presentator ingeroepen om voor elkaar te krijgen dat leerlingen bij tropische temperaturen in een korte broek naar school zouden mogen, wat tegens de regels van de school is.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)