28.400 euro voor een examenjaar vwo? ‘Klopt, maar je investeert toch in de toekomst van je kind?’

12.09.19
Breda heeft een nieuwe VO- school: de Winford Academy. Slagen is er geen probleem, niemand blijft er zitten. Daar is wel een fors prijskaartje aan verbonden. ‘Maar als je haast hebt, dan kun je daarvoor kiezen.’ Ouders die dit jaar hun kinderen naar de vwo-examenklas van de Winford Academy sturen, zijn daar 28.400 euro aan kwijt. Het examenjaar voor de havo is iets minder duur: 26.900 euro.
Deel bericht

Svpo vangt bot bij rechter over inspectie-rapporten

12.09.19
De Onderwijsinspectie hoeft geen kritische passages aan te passen in de rapporten over drie Scholen voor persoonlijk onderwijs (Svpo), zo oordeelde de Haagse voorzieningenrechter in een kort geding. In het vonnis merkt de rechter verder op dat in ieder geval vastgesteld kan worden dat de mr’en ‘op de scholen allesbehalve een actieve rol vervullen .
Deel bericht

Stap voor stap naar schooleigen normen met nieuwe handreiking

12.09.19
Hoe weet je of je het maximale uit je leerlingen hebt gehaald? En of het onderwijs op je school echt uitdagend is? Deze handreiking helpt je hiervoor eigen ambitieuze en realistische schoolnormen te bepalen met behulp van de referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen. Zo kun je de leerresultaten op je school afzetten tegen je eigen ambities en waar nodig tijdig bijsturen.
Deel bericht

Islamitisch lesboekje aangepast na omstreden passages over homoseksualiteit

12.09.19
Op 44 islamitische basisscholen, die zijn aangesloten bij de islamitische scholenkoepel ISBO, wordt lesmateriaal gebruikt waarin onder meer staat waarom Allah homoseksualiteit verafschuwt en gemeenschap met iemand van hetzelfde geslacht verboden is. Na vragen over de gewraakte passages heeft de ISBO inmiddels een aanvullende handleiding voor docenten naar de scholen gestuurd.
Deel bericht

Als een malle differentiëren op de kleine school

12.09.19
Twee juffen, twee parttime directeuren en 39 kinderen. Hoe gaat het eraan toe op een van de kleinste scholen van Nederland? Directeur Machielsen is blij dat de Looschool, die sinds 1912 bestaat, ‘klein maar fijn’ kon blijven. De kinderen zijn hier gewend om voor elkaar te zorgen, zegt hij. Jong en oud zit bij elkaar, kinderen uit groep 1 gaan met kinderen uit groep 4 om.
Deel bericht

Onderwijsprogramma IMC basis aan flinke opmars bezig

12.09.19
IMC Basis, het lesprogramma dat Stichting IMC Weekendschool heeft ontwikkeld voor het basisonderwijs, is in korte tijd gegroeid van vier naar vierendertig locaties. Om dit te vieren en de start van het nieuwe schooljaar in te luiden, werd de gongslag van Euronext vandaag verzorgd door een aantal leerlingen van OBS De Springstok die het IMC Basis programma volgen.
Deel bericht

Minister schept verwarring over ‘extra’ geld PO

12.09.19
De 285 miljoen die de bewindsman zo gezegd beschikbaar stelt, komt uit de jaarlijkse reguliere loonruimte voor de publieke sector, waar werkgevers en bonden afspraken over moeten maken.Wij hebben al afgesproken om weer in overleg te gaan, omdat we onze verantwoordelijkheid kennen en nemen. Geld dat voor arbeidsvoorwaarden is bedoeld, moet naar het onderwijspersoneel.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)