Pabo’s trekken veel zij-instromers

13.09.19
De pabo’s trekken meer studenten dan vorig jaar, blijkt uit de laatste tellingen. Andere lerarenopleidingen in het hbo zijn juist minder populair geworden.Vooral veel zij-instromers komen naar de opleidingen tot leraar in het basisonderwijs. De deeltijd-pabo’s zien de instroom met een kwart toenemen. De voltijd-opleidingen daarentegen blijven ongeveer even groot als vorig jaar.
Deel bericht

Tweede Kamer stemt in met afschaffen fusietoets

13.09.19
De Tweede Kamer heeft de wet aangenomen die de fusietoets in het PO en VO afschaft. Op grond van een aantal amendementen gaat het wetsvoorstel door naar de Eerste Kamer. Een van de aangenomen amendementen regelt dat binnen drie jaar na de afschaffing van de fusietoets de doeltreffendheid en effecten van fusie-effectrapportages in de praktijk worden geëvalueerd.
Deel bericht

Slob over woede onderwijsgeld: ‘Ik heb niet gezegd dat dit extra, extra geld is’

13.09.19
De PO Raad en de bonden betichten u van misleiding. “Dit geld is beschikbaar. Alle andere onderwijssectoren profiteren er al van. Als je docent bent op een VO-school, dan heb je ook dit geld voor loonbijstelling doorbetaald gekregen. In het basisonderwijs, waar men zegt dat de problemen heel groot zijn – en ik ben het daarmee eens – is dat niet gebeurd. Als enige sector niet.
Deel bericht

Gratis lessen van WWF

13.09.19
Besteed in groep 5 t/m 8 aandacht aan duurzaamheid, natuur en klimaat met Toekomstkunde! Je ontvangt wekelijks lesmateriaal over een actueel thema, zoals de branden in de Amazone. Leerlingen ontdekken zelfstandig wat zij kunnen doen voor een betere toekomst.
Deel bericht

Bedrijven overheid en scholen steken vijf miljoen euro in techniekonderwijs Emmen en Ter Apel

13.09.19
De vijf scholen en de andere partijen verwachten op deze manier de daling van het aantal techniekleerlingen in de regio om te zetten in een groei en het tekort aan technisch geschoold personeel terug te dringen. Voorts moet de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt hiermee worden verbeterd.
Deel bericht

Toch onderzoek naar 'lhbti-vijandig' lesmateriaal op islamitische scholen

13.09.19
De onderwijsinspectie gaat onderzoeken of islamitische scholen over de schreef gaan met de omstreden lesmethode 'Help ik word volwassen!'. Daarbij wordt bekeken of de lesmethode wel rijmt met de onderwijsdoelen over burgerschap waar scholen zich aan moeten houden, zegt Slob. Hij wil volgens zijn ministerie 'die vragen niet boven de scholen laten hangen'.
Deel bericht

Speciaal BasisOnderwijs: vaak meer dan een leerkracht!

13.09.19
Mijn naam is Kim en ik ben een trotse leerkracht van een groep 7/8 op het Speciaal BasisOnderwijs. In deze blog wil ik jullie laten kennismaken met mijn ervaringen van het werken in het SBO. De afkorting SBO heb ik gevangen in eigenschappen die ik vind dat de leerkracht in het SBO nodig heeft: Sensitief, Betrouwbaar en Oprecht. In deze blog leg ik uit waarom deze eigenschappen van belang zijn
Deel bericht

Meer geld voor zij-instromers en aanpak lerarentekort

13.09.19
Er komt 4,25 miljoen euro extra subsidie voor zij-instromers. Ook komt er meer subsidie voor de regionale aanpak van het lerarentekort. Het aantal subsidieaanvragen voor zij-instromers stijgt. ‘Om aan alle aanvragen te kunnen voldoen, wordt op korte termijn het subsidieplafond verhoogd met 4,25 miljoen euro’, zo staat in de brief van Ingrid van Engelshoven en Arie Slob.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)