Betere onderwijskansen met doorstroomprogramma po-vo

10.03.19
Basisscholen en scholen voor VO kunnen samen een doorstroomprogramma po-vo ontwikkelen om kinderen betere schoolloopbaankansen te bieden. Tot 31 mei kan het bevoegd gezag van een van de deelnemende scholen hiervoor subsidie aanvragen.Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich ten volle kunnen ontplooien.
Deel bericht

Hoogleraar wil aanpassing wet om 'foute scholen' sneller te sluiten

10.03.19
Omdat niemand bevoegd is de school te sluiten, blijft hij gewoon open. De minister van Onderwijs moet, volgens Zoontjens, meer bevoegdheden krijgen om in te grijpen als de veiligheid van leerlingen gevaar loopt of als er denkbeelden worden verspreid die niet getuigen van respect voor elkaar en voor de mensenrechten.
Deel bericht

Brexit heeft gevolgen voor uitwisseling persoonsgegevens

10.03.19
Scholen die gebruikmaken van software van een Britse leverancier, moeten ter voorbereiding op de brexit met die leverancier afspraken maken over de uitwisseling van persoonsgegevens. Dat geldt ook als persoonsgegevens op een Britse server staan, benadrukt Kennisnet. Als het VK uit de EU stapt (brexit), is de AVG niet meer automatisch van toepassing.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)