Zutphen strooit met geld, elke school krijgt 10.000 euro om schoolgebouw te verduurzamen

13.03.19
De gemeente Zutphen geeft iedere school in de gemeente 10.000 euro om het gebouw te verduurzamen. Scholen mogen zelf bepalen hoe dit budget het best besteed kan worden. Als het maar wel bijdraagt aan een duurzamere huisvesting.
Deel bericht

Onduidelijkheid over geld werkdrukakkoord

13.03.19
Er is onduidelijkheid over het geld dat schoolbesturen de komende jaren kunnen verwachten in het kader van het werkdrukakkoord. De PO-Raad gaat hierover in gesprek met de minister. In de brief aan de Tweede Kamer spreekt de minister over ‘extra geld’, maar uit de media blijkt het te gaan om een kasschuif: ander geld voor het onderwijs wordt verminderd of komt later beschikbaar.
Deel bericht

'Bij ons komen hoogbegaafde kinderen tot bloei'

13.03.19
Hoogbegaafde kinderen denken en gedragen zich soms anders dan andere kinderen. De kans bestaat dat ze niet worden begrepen en vastlopen in het reguliere onderwijs. Op basisschool De Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg kunnen hoogbegaafde kinderen vanaf groep 3 terecht in een SterQ klas, met minder kinderen, aangepaste lesstof en extra begeleiding.
Deel bericht

Lesbrief over ‘moeilijke’ onderwerpen bespreken

13.03.19
De Respect Education Foundation (REF) stelt gratis lesbrieven beschikbaar over hoe in de klas ‘moeilijke’ onderwerpen kunnen worden besproken. De REF wijst erop dat er veel onderwerpen zijn die voor spanning in de klas kunnen zorgen. ‘Soms speelt er zich van alles af in de wereld en komen nieuwsberichten en meningen binnen no-time je klaslokaal binnenvallen.
Deel bericht

Kinderen voor tweede keer onwel tijdens gymles

13.03.19
Een aantal kinderen is vandaag onwel geworden tijdens een gymles op de katholieke basisschool De Baskuul in Lutjebroek (N-H).De kinderen hebben last van misselijkheid maar hun gezondheidstoestand is ‘stabiel'. Vorige week werden achttien kinderen onwel in dezelfde gymzaal, meldt de zender. Ze hadden toen klachten zoals duizeligheid, hoofdpijn en overgeven.
Deel bericht

Informatica op de basisschool? Zo ja, hoe?

13.03.19
Eerder berichtten wij in KomenskyPost van de achterstand die Nederland heeft als het gaat om programmeren / coding in het funderend onderwijs. Of andere Europese landen in de praktijk echt zoveel verder zijn, valt te betwijfelen. Toch is er een opmerkelijk verschil met een aantal EU-landen.
Deel bericht

Initiatiefnemers islamitische basisschool Westland geven niet op

13.03.19
Islamitische scholenstichting Yunus Emre uit Den Haag stapte dinsdag opnieuw naar de Raad van State voor een zaak tegen minister Slob. Hij weigert goedkeuring te geven voor een islamitische basisschool in Westland omdat daar in de gemeente geen behoefte aan zou zijn. In februari vorig jaar verklaarde de Raad van State het beroep van Yunus Emre gegrond.
Deel bericht

8x Dit doe je met de kinderen tijdens de lerarenstaking

13.03.19
Het onderwijs staakt op vrijdag 15 maart. Dat betekent een dag vrij voor scholieren. Nog geen plannen? Het Parool tipt de leukste activiteiten voor deze extra vrije dag.
Deel bericht

Meeste basisschoolleraren krijgen stakingsdag niet doorbetaald

13.03.19
Van de leraren in het BaO die vrijdag willen staken, krijgt twee derde deze dag niet doorbetaald. Ruim een vijfde van de leraren van wie het schoolbestuur op die dag het volle loon inhoudt, zegt dat dit een reden is om niet te gaan staken. Zij kunnen of willen het loon niet missen. Voor ruim een kwart van de leraren is het ingehouden loon geen punt: zij worden betaald uit de stakingskas.
Deel bericht

Tenminste 1800 scholen dicht voor landelijke staking

13.03.19
Veel leerlingen krijgen vrijdag geen les. Tenminste 1800 scholen zijn gesloten vanwege de landelijke onderwijsstaking; dit aantal is inclusief de scholen voor so, sbo en vso. Deze scholen vallen onder de cao primair onderwijs. We hopen dat de overheid eindelijk eens gaat investeren in de kinderen en dat er belletjes gaan rinkelen", zegt Henry Kops van de Haagse bs De Kleine Wereld.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)