Derde Staat van de Schoolleider laat dynamische vak zien

11.04.19
Schoolleiders zijn aan zet. Zij voeren hun vak uit in een complexe en uitdagende omgeving. De derde Staat van de Schoolleider is tijdens het congres ‘Staat van het onderwijs’ uitgereikt aan onderwijsministers Slob en Van Engelshoven. De inhoudelijke artikelen snijden actuele thema’s aan in het werkveld van de schoolleider. Deze uitgave laat zien dat we met recht trots mogen zijn op ons vak!
Deel bericht

Scholen Aa en Hunze (Dr) experimenteren met vakdocent voor de klas

11.04.19
Leerlingen van groep 5C van OBS De Eshoek in Annen kregen les van Ester Kroezenga, vakdocent media. Met de hele klas werd een animatiefilm gemaakt. Het is de bedoeling dat er volwaardige lessen worden gegeven waarin ook normale lesstof wordt ingebed. Na de pilotlessen wordt gekeken of de vakdocenten ook daadwerkelijk in worden gezet om zieke docenten te vervangen.
Deel bericht

Positieve ontwikkelingen in het onderwijs, maar wel ijkpunten nodig

11.04.19
Over het algemeen gaat het goed met het onderwijs, sommige onderdelen hebben aanvullende aandacht nodig. AVS-voorzitter Petra van Haren: “De Nederlandse scholen zijn zeer vooruitstrevend waar het gaat om innovaties, zo blijkt uit internationale vergelijking. Het is jammer dat op dit punt het perspectief en de cruciale rol van de schoolleider bij innovaties nagenoeg geheel ontbreekt.
Deel bericht

Stichting van het Onderwijs: ‘Voorkom nieuwe bezuinigingen’

11.04.19
In aanloop naar de Voorjaarsnota 2019 eind mei roept de Stichting van het Onderwijs de ministers Van Engelshoven en Slob met klem op nieuwe bezuinigingen op het onderwijs te voorkomen. Ook vraagt de stichting om onderzoek naar de mogelijkheden om de ingevoerde ‘doelmatigheidskorting’ te schrappen. Deze heeft een averechtse werking op de kwaliteit van het onderwijs.
Deel bericht

Inspectie: Scherpere keuzes essentieel voor goed onderwijs

11.04.19
De onderwijssector moet scherper kiezen wat ze leerlingen wel en niet bijbrengt en heldere doelen en ijkpunten afspreken. Dat is nodig om het onderwijs toekomstbestendig te maken en leerlingen goed op hun toekomst voor te bereiden. De PO-Raad onderschrijft dit maar stelt dat dit alleen lukt wanneer ook politiek en maatschappij scherper kiezen wat ze van het onderwijs vragen.
Deel bericht

Passend onderwijs drijft ouders tot wanhoop

11.04.19
De grootste zorgen van ouders over het onderwijs van hun kinderen gaan over passend onderwijs. Passend onderwijs drijft ouders tot wanhoop. Dat is één van de bevindingen in het rapport van Ouders & Onderwijs. Het grootste punt van zorg is dat veel ouders denken dat leraren niet weten wat ze moeten doen.
Deel bericht

Scholen weten helemaal niet of leerlingen profiteren van nieuwe lessen

11.04.19
Het aantal scholen dat op een nieuwe manier lesgeeft, is de afgelopen jaren explosief gestegen. Maar scholen weten helemaal niet of hun leerlingen daar beter van worden. De Onderwijsinspectie ziet de leerprestaties niet verbeteren.Dat komt omdat scholen hun koerswijziging nauwelijks evalueren. En als er wél wordt geëvalueerd, wordt die kennis niet gedeeld met andere scholen.
Deel bericht

Ouders tevreden over onderwijs

11.04.19
Ouders zijn over het algemeen tevreden over het onderwijs. Dat meldt Ouders & Onderwijs in De Staat van de Ouder. Volgens de landelijke ouderorganisatie zijn ouders met kinderen op de basisschool gemiddeld genomen ‘een stuk tevredener’ dan ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs.
Deel bericht

Lerarentekort zwarte scholen nijpend

11.04.19
Scholen waar meer dan driekwart van de leerlingen een niet-westerse migratieachtergrond heeft, hebben vijf keer zoveel last van het lerarentekort als scholen waar minder dan een kwart van de leerlingen een niet-westerse migratieachtergrond heeft. Er zou meer aandacht moeten komen om tekorten op deze scholen tegen te gaan.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)