Klachtenregeling in het onderwijs

16.04.19
De uitvoering van de klachtenregeling in het onderwijs verloopt over het algemeen goed, schrijven ministers Van Engelshoven en Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Punten van verbetering bv: Er zijn ouders die een drempel ervaren om een klacht in te dienen vanwege de angst voor administratieve rompslomp. Daarnaast zijn ouders soms ook bang dat er gevolgen zijn voor hun kind.
Deel bericht

Scholen beboeten zal weinig bijdragen aan verduurzaming schoolgebouwen

16.04.19
Het beboeten van scholen die onvoldoende doen aan verduurzaming van gebouwen, gaat niet bijdragen aan een oplossing of het behalen van de klimaatakkoorden. Scholen willen graag dat er snel meer gebeurt, maar zij hebben noch de juridische mogelijkheden noch de middelen om dat te realiseren. De drastische verduurzaming die vereist is, kan alleen via nieuwbouw en renovatie.
Deel bericht

Onderzoek: driekwart van de Franse leerlingen kan geen correct zinnetje in het Engels maken

16.04.19
Ze kunnen het niet en eigenlijk willen ze het ook niet, Engels spreken. Het laatste is niet waar, de wil is er heel vaak wel. Schriftelijk is weliswaar sprake van een stijgende lijn, maar mondeling blijft het behelpen. In Frankrijk is veel later dan in andere landen begonnen met lessen in vreemde talen op de basisschool. Leerkrachten kunnen er niet mee uit de voeten.
Deel bericht

Subsidieplafond regionale aanpak lerarentekort in po bijna bereikt

16.04.19
Sinds 15 januari komen er veel aanvragen binnen voor het aanpakken van het lerarentekort in de regio. Voor het po is het subsidieplafond in zicht, terwijl er nog steeds plannen in de maak zijn. Aanvragen die binnenkomen nadat het subsidieplafond is bereikt, worden voorlopig aangehouden. Als het subsidieplafond wordt opgehoogd, worden deze aanvragen in volgorde van binnenkomst beoordeeld.
Deel bericht

Kyra moet opeens naar nieuwe school door het lerarentekort

16.04.19
Sinds iets meer dan een week is het leven van Kyra totaal veranderd. Haar klas van de Rudolf Steinerschool was al een tijd op zoek naar een leraar, maar het lukte niet om die te vinden. En dus werd de klas uit elkaar gehaald en moest iedereen naar een nieuwe school. Kyra en haar klasgenoten zijn daar verdrietig over. En de nieuwe school betekent voor Kyra ook een stuk meer reistijd.
Deel bericht

Onderwijsinspectie neemt schoolvak Fries onder de loep

16.04.19
De inspectie voert het onderzoek dit jaar uit. Dit meldt minister Slob De minister bestrijdt de lezing van de Kamerleden. Die stellen dat verbeterpunten al vele tientallen jaren worden geconstateerd zonder dat dit heeft geleid tot grote vooruitgang. Slob verwijst naar het leerlingvolgsysteem; scholen zijn verplicht leerlingen via toetsing systematisch te volgen in hun vorderingen in het Fries.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)