Amsterdam: Kunnen extra klassen schoolplaatsingsleed verminderen?

21.06.19
De gemeenteraad wil een onderzoek instellen naar de mogelijkheid van extra klassen op middelbare scholen om ervoor te zorgen dat meer leerlingen een plek krijgen op hun voorkeursschool. Een motie hiertoe van CDA, VVD en D66 is donderdagmiddag met ruime meerderheid aangenomen. “Elk jaar is een kleine groep leerlingen ongelooflijk zwaar de pineut. Daar moeten wij ons niet bij neerleggen.”
Deel bericht

Burn out-probleem groeit snelst in primair onderwijs

21.06.19
In het PO is het aantal mensen met burn-outklachten de afgelopen tien jaar sneller gestegen dan in het VO en het MBO. In het po nam het percentage leraren dat er last van heeft toe van 15,8 in 2007 naar 24,1 in 2017. Wat je in het hele onderwijs ziet is dat het onderwijs relatief laag scoort op de mogelijkheid om zelf je tijd in te delen, verlof op te nemen en om het werktempo zelf te bepalen
Deel bericht

5 miljoen om scholen te verduurzamen

21.06.19
De lening kan vooralsnog gebruikt worden voor vijf energiebesparende maatregelen:Het Nationaal Energiebespaarfonds start, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met een pilot om scholen financieel te helpen hun schoolgebouw te verduurzamen: de Scholen Energiebespaarlening. Voor deze laagrentende leningen is 5 miljoen beschikbaar.
Deel bericht

Een pestend kind kan ouders in de VS een flinke boete opleveren

21.06.19
In Wisconsin Rapids in Wisconsin (USA) ligt een opmerkelijk wetsvoorstel op tafel. Volgens het voorstel kunnen ouders een boete (tot 313 dollar, omgerekend 278 euro) krijgen wanneer hun kinderen andere kinderen pesten. De stad vond inspiratie in Plover, een ander stadje in dezelfde staat, dat in 2015 als een van de eerste steden in de VS een boetesysteem bij pestgedrag wettelijk vastlegde.
Deel bericht

Digitale geletterdheid in het taalonderwijs: zo brengt u ze samen

21.06.19
Het is nog niet definitief, maar de kans is groot dat er binnenkort kerndoelen voor digitale geletterdheid worden vastgesteld. Het thema zal een vaste plek moeten krijgen in het onderwijs. Hoe kunnen scholen dat doen? Het devies: begin bij de basis en integreer digitale geletterdheid in het taalonde...
Deel bericht

Een lege stoel in het klaslokaal: Campagne op scholen tegen uithuwelijken

21.06.19
Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA), in 2015 opgericht als een kennis- en expertisecentrum, start donderdag vlak voor de zomervakantie, met de campagne ‘Wacht niet tot het te laat is.’ Klasgenootjes van leerlingen waarvan vermoed wordt dat ze gevaar lopen worden opgeroepen dat te melden.
Deel bericht

Op alle pabo’s weer structureel muziekonderwijs

21.06.19
Alle 42 pabo’s in Nederland geven weer structureel muziekonderwijs. Dat melden de Stichting Méér Muziek in de Klas, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het ministerie van OCW.Uit onderzoek blijkt dat maar weinig leerkrachten zich zelfverzekerd genoeg voelen om muziekonderwijs te geven. Dat komt door te weinig aandacht voor muziek op de pabo’s en stagescholen.
Deel bericht

Muziek met Koningin Maxima

21.06.19
Zij was vandaag in Drenthe om bij de ondertekening van het Muziekakkoord te zijn. Na de ondertekening nam de koningin opnieuw plaats in de zaal. Vanuit Drenthe werd het stokje, in de vorm van vlaggetjes, doorgegeven aan de Kop van Overijssel, Stichtse Vecht en Zeis/De Bilt, om ook in die regio's aan de slag te gaan met het project Méér Muziek in de Klas
Deel bericht

Eindtoets basisschool naar voren gehaald

21.06.19
De eindtoets op de basisschool wordt naar voren gehaald. Het kabinet vindt dat er nu te veel tijd zit tussen het schooladvies dat kinderen krijgen van hun leraar en de eindtoets, die allebei van invloed op de keuze voor hun middelbareschoolopleiding. Dat bevestigen bronnen rond het kabinet.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)