Inzending Educatieve Parel 2019 geopend

25.06.19
Wie ontwerpt de beste les en wint de Educatieve Parel 2019? De inzending voor deze educatieve prijs is vanaf vandaag geopend. Het thema is dit jaar 'Macht is kracht', net als voorgaande jaren maatschappelijk relevant, actueel en geschikt voor zoveel mogelijk schoolvakken en leeftijdscategorieën; van aardrijkskunde tot wiskunde en van kleuters tot gymnasiasten. Inzenden kan tot 1 oktober.
Deel bericht

Technasiumleerlingen verrassen opdrachtgevers met ontwerpen

25.06.19
In de warme zomer van 2018 ontstond op De Krulekoare in Hoogeveen de wens om kinderen een uitdagende wateractiviteit aan te bieden. Tweedejaars technasiumleerlingen ontdekten de wensen en behoeftes. Heel diverse waterbanen – de ene heel strak ontworpen en de andere met organische vormen, verrassende kleuren, bubbels, watermolens – passeerden de revue.
Deel bericht

Minder seizoenswerkloosheid door lerarentekort

25.06.19
Het grote personeelstekort in het basisonderwijs zorgt ervoor dat de zomerpiek van het aantal werkloze leerkrachten in de WW afneemt. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen van D66. Hij verwacht echter dat door het grote lerarentekort de WW-piek in het basisonderwijs zal afnemen.
Deel bericht

Inspectie neemt rijkste instellingen onder de loep

25.06.19
De Onderwijsinspectie gaat de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden met de grootste financiële reserves per sector onder de loep nemen. Doordat besturen te voorzichtig begroten en hun inkomsten onderschatten, zijn de reserves elk jaar verder aangegroeid. ‘Het lijkt erop dat de reserves bij veel besturen niet in verhouding staan tot de ree?le risico’s die zij lopen’, schrijft Slob.
Deel bericht

Nedersaksisch op school toegestaan

25.06.19
De huidige Nederlandse onderwijswetgeving staat al sinds jaar en dag toe dat er op basisscholen les in het Nedersaksisch gegeven wordt. Havo- en vwo-scholen kunnen er zelfs voor kiezen Nedersaksisch als vak op te nemen in de vrije ruimte. Toch gebeurt dit zelden tot nooit.
Deel bericht

AOb heeft zichzelf buitenspel gezet, zegt Slob

25.06.19
De AOb heeft geen rol meer bij de gezamenlijke aanpak van het lerarentekort. Daar heeft de bond zelf voor gekozen, meldt onderwijsminister Slob in antwoord op vragen de PvdA.Maar het is volgens Slob de keuze van de AOb zelf geweest om niet langer deel te nemen aan het overleg. Met de andere partijen zijn wij constructief verder gegaan met de aanpak.
Deel bericht

Eerste islamitische basisschool in Zeeland krijgt voldoende leerlingen

25.06.19
De islamitische basisschool in Vlissingen gaat het vereiste leerlingenaantal halen. Dat zegt de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs die de school wil oprichten. "Als voedingsgebied worden Vlissingen en Middelburg samen genomen. We vragen ons af of er voldoende basisschoolleerlingen vanuit Middelburg naar Vlissingen zullen komen om de school te mogen stichten, aldus het CDA
Deel bericht

School kan zelf tropenrooster instellen

25.06.19
Schoolbesturen kunnen zelf besluiten of ze vanwege de hitte een tropenrooster instellen. Voorwaarde is wel dat het minimumaantal lesuren per schooljaar wordt gehaald. Er is wettelijk gezien geen maximumtemperatuur waarbij nog gewerkt mag worden. Wel regelt de wet dat medewerkers – en in het onderwijs natuurlijk ook leerlingen – veilig en gezond kunnen werken.
Deel bericht

Lesgeven in de hitte heeft eigenlijk geen zin'

25.06.19
Groningse basisscholen De Petteflet en De Swoaistee hanteren een tropenrooster in verband met de te verwachten hitte. Dat betekent voor de leerlingen van 8.00 tot 13.00 les, en 's middags vrij. Een gesprek met Kor Posthumus, directeur. We kunnen wel de hele middag gaan buitenspelen, maar dat is geen onderwijs. Dus we hopen dat de ochtendles voldoende is om die kwaliteit te bieden.
Deel bericht

Veertien Zeeuwse scholen vergroenen hun schoolplein

25.06.19
Zij beginnen nog dit jaar met het vergroenen van hun schoolplein. Ze krijgen daarvoor subsidie van de provincie. De provincie trok vorig jaar een ton uit voor de Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen. Met hulp van de kinderdirecteuren groene schoolpleinen van IVN Natuureducatie is dat geld verdeeld over de veertien scholen.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)