Gemeente en schoolbesturen eens over aanpak frisse scholen Loon op Zand

06.07.19
Schoolbesturen hebben afspraken gemaakt met de gemeente Loon op Zand over de planning voor de frisse scholen. Alle gebouwen moeten duurzaam worden en ondergaan de komende jaren een passende opknapbeurt. Om die ongewenste tocht buiten te houden, worden de oude kozijnen vervangen door nieuwe zodat alle kieren dan weer dicht zijn. Ook het binnenklimaat wordt verbeterd.
Deel bericht

Bieb Vlissingen en scholen binden strijd aan met de vakantieleesdip

06.07.19
Met vakantielezen kunnen Vlissingse schoolkinderen voorkomen dat hun leesniveau gezakt is na de zomervakantie. Leerlingen die naar groep 4 of groep 5 gaan, krijgen een vakantieleestasje met twee leenboeken, een taalspelboekje, een samenleesboek, een vakantiebiebkaart, een flyer met tips voor ouders en een stempelkaart. Elk in de zomervakantie gelezen boek levert kinderen een stempel op.
Deel bericht

Bonden en werkgevers willen noodpakket voor onderwijs

06.07.19
De vakbonden en werkgevers in het BaO en VO willen een noodpakket van 423,5 miljoen euro voor het onderwijs. Het pakket, voor het begrotingsjaar 2020, is noodzakelijk om het nijpende personeelstekort en de hoge werkdruk aan te pakken. Minister Slob heeft al geld voor verlaging van de werkdruk gereserveerd, maar dit zou worden uitgesmeerd over de schooljaren tot 2024.
Deel bericht

1 op de 5 brugklassers werkt later in droomberoep

06.07.19
Ruim de helft van de brugklassers uit het schooljaar 1999/’00 wist wat ze later wilden worden. Kapper, piloot en dierenarts waren populaire beroepen. Achttien jaar later, in 2017, werkte ruim 18 procent ook daadwerkelijk in een aansluitende bedrijfstak. Vooral meisjes die met kinderen wilden werken of jongens die timmerman wilden worden maakten dat relatief vaak waar.
Deel bericht

Kleinste basisschool van Nederland na 255 jaar toch nog dicht

06.07.19
De deuren van OBS Genne zijn dan nu echt dicht na 255 jaar. Vorig jaar zou de kleinste school van Nederland eigenlijk al sluiten, maar uiteindelijk kwam er toch nog een ‘bonusjaar’, waar zeven kinderen gebruik van maakten. Zeven tafels in een u-vorm voor het schoolbord. Dat is hoe het leslokaal van de enige klas van OBS Genne er het afgelopen schooljaar uitzag.
Deel bericht

Mogelijk teambevoegdheid voor 10-14-scholen

06.07.19
Onderwijsminister Slob onderzoekt of er een teambevoegdheid kan komen voor 10-14-onderwijs. In het schooljaar 2017-2018 zijn zes 10-14-scholen gestart met een pilot. Daar hebben zich in 2018-2019 nog eens zes initiatieven bij aangesloten. Deze scholen voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar bieden één programma aan met een doorlopende leerlijn van basis- naar voortgezet onderwijs.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)